Åpent brev fra Industri Energi til Espen Barth Eide: – Arbeiderne ønsker en rettferdig omstilling

I et brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, stiller Industri Energi seg bak internasjonale fagforeningers krav om en rettferdig omstilling av arbeidere, i samsvar med de nasjonalt definerte klimamålene i Parisavtalen. 

I brevet vises til at IndustriALL Global Union og IndustriAll European Trade Union representerer over 50 millioner arbeidere innen industri, energi, gruvedrift over hele verden. Og at Industri Energi stiller seg bak de internasjonale fagforeningers krav om at partene under COP26 i Glasgow må forplikte seg til en rettferdig omstilling av arbeidere.

Brevet er signert forbundsleder Frode Alfheim.

Krevende tid for industriarbeiderne

Brevet beskriver at arbeiderne, i løpet av de siste to årene av pandemien, har opplevd utfordringer som «omstruktureringsprosesser, økende nedskjæringer og til og med fattigdom», i tillegg til «en akselererende hastighet på avkarbonisering av energibruk og prosesser, og introduksjon av ny teknologi og digitalisering». 

I brevet legges det vekt på at «arbeiderne er avgjørende aktører i overgangsprosessen, ettersom de designer og produserer mye av teknologiene og utstyret som trengs i en verden som går mot nettonullutslipp». 

De internasjonale fagforeningene og deres kollektive medlemmer støtter de globale klimaambisjonene, og oppfordrer de globale lederne til å sikre en rettferdig omstilling for arbeiderne. 

Oppfordring til den norske regjeringen

I brevet oppfordrer Industri Energi den norske regjeringen å ta en ledende rolle innen dette arbeidet. Nærmere sagt ut fra et sterkt Just Transition-rammeverk basert på ILOs retningslinjer. 

Industri Energi ber regjeringen videre om å «iverksette konkrete tiltak for å sikre en rettferdig omstilling for arbeidstakere, med anstendig arbeid og kvalitetsjobber i samsvar med de nasjonalt definerte klimamålene». 

Her er de felles kravene fra de internasjonale fagforeningene som Industri Energi stiller seg bak: 

  • At arbeidstakerne skal ha en plass ved bordet i forhandlingene.
  • Overgangsprosessene skal være basert på sosial dialog mellom partene.
  • Organisasjonsretten og retten til å forhandle kollektivt opprettholdes.
  • Retten til å streike dersom tariffavtalene og den sosiale dialogen blir undergravet.
  • Å sørge for anstendige arbeidsforhold og respekt for grunnleggende rettigheter og menneskerettigheter.