Ansatte ble oppsagt fra selskap de ikke var ansatt i

Karianne Rettedal, advokat i Industri Energi.
Karianne Rettedal, advokat i Industri Energi.

fredag 27. april 2018

Industri Energi har stevnet Norsea Group for retten for oppsigelse av ansatt i et annet selskap. – Som følge av at Norsea Group ikke er reell arbeidsgiver, har det heller ikke oppsigelsesadgang, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

Bakgrunnen er at Norsea-konsernet som driver en rekke forsyningsbaser langs kysten i høst la ned en prosjektavdeling. To personer ble sagt opp.

-Medarbeiderne ble sparket fra et selskap de ikke var ansatt i. Vi mener derfor oppsigelsene er ugyldige og usaklige, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi som representerer den ene ansatte til Sysla.no.

Hun viser til at de to var ansatt i Norsea AS, men fikk oppsigelsen fra morselskapet Norsea Group.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 23. og 24. mai.

Ugyldig oppsigelse

– Som følge av at Norsea Group ikke er reell arbeidsgiver, har det heller ikke oppsigelsesadgang. På det grunnlaget er oppsigelsen ugyldig, sier Rettedal.

Ifølge Rettedal er begge selskapene saksøkt fordi de fastholder at ansettelsesforholdet var i Norsea Group.

Forpliktet å følge ansiennitetsprinsippet

I tillegg gjør Industri Energi gjeldende at oppsigelsene er ugyldige også fordi utvalgskretsen er usaklig avgrenset til en avdeling og ikke virksomheten.

– Prosjektavdelingen ble først redusert med ansatte som ble overflyttet til Norsea Group som er ansatt der i dag og ikke vurdert for oppsigelse, før de sa opp de gjenværende uten å vurdere noen kriterier. Vårt medlems kompetanse og ansiennitet er ikke vurdert overhodet. Vi gjør derfor gjeldende at oppsigelsen er ugyldig på flere grunnlag, sier Rettedal.

Hun slår fast at Norsea AS er tarifforpliktet til å følge ansiennitetsprinsippet.

Selve saksbehandlingen har også store svakheter og det har vært tvister knyttet til framgangsmåten underveis.