Annerledes tildeling av Arthur Svensson-prisen

Barbara Figueroa Sandoval er årets prisvinner.
Barbara Figueroa Sandoval er årets prisvinner.

onsdag 10. juni 2020

I dag skulle Barbara Figueroa fått utdelt Arthur Svensson-prisen på Rockefeller, men på grunn av korona-situasjonen måtte planene endres.

«Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» for 2020 går til den chilenske fagforeningslederen Barbara Figueroa Sandoval.

Barbara Figueroa Sandoval ble i 2012 valgt som første kvinnelige leder av landsorganisasjonen CUT og den yngste noen gang. Før dette hadde hun vært tillitsvalgt i lærerforbundet «Colegio de Professores» og hadde en ledende rolle i de store demonstrasjonene i 2011 mot privatisering og kommersialisering av utdanning i Chile. Gjennom dette arbeidet ble det skap

t en sterk allianse mellom fagbevegelsen og studentbevegelsen.

Høsten 2019 var det store demonstrasjoner i Chile. Demonstrasjonene startet som en protest mot økte billettpriser på kollektivtransport. Dette utviklet seg til å bli den største sosiale og politiske krisen i Chile siden diktaturet. Barbara Figueroa Sandoval og CUT var sentrale i den sosiale bevegelsen Mesa Unidad som fikk flere millioner chilenere ut i gatene. Denne brede alliansen mellom fagbevegelsen, studentbevegelsen og andre sosiale grupper krevde økt minimumslønn, pensjonsreform, kortere arbeidsuke, styrking av grunnleggende arbeidstakerrettigheter og nedsettelse av en grunnlovsgivende forsamling.

Myndighetene i Chile svarte på opprøret med å innføre unntakstilstand. Tusenvis av demonstranter ble arrestert og såret, og minst 26 ble drept av sikkerhetsstyrkene. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om innskrenkninger av sivile rettigheter og vanskeligere forhold for pressen. Barbara Figueroa Sandoval og flere andre fagforeningsledere blir trakassert og overvåkes av etterretningstjenesten.

På grunn av koronasituasjonen måtte prisen i år tildeles uten eget arrangement.

Om Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter

Video med norsk tale om bakgrunnen for prisen og hvorfor den er så viktig

Posted by Arthur Svensson Prize on Wednesday, 10 June 2020