Ankesaken om likebehandling på flerbruksfartøy starter neste uke

Industri Energi møter i Gulating lagmannsrett 17. og 18. januar, i en anke, etter forbundet ikke fikk medhold i tingretten i at to innleide arbeidstakere skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som direkte ansatte på flerbruksfartøy.

Industri Energis advokat, Karianne Rettedal, understreker at de to medlemmene har ingen tilknytning til skipets drift og inngår ikke i mannskapet eller besetningen.  -De er ikke ansatt for å utføre arbeid på skip eller som sjømenn. -Dette er arbeidstakere som variabelt og avhengig av kundenes behov, arbeider både på land, på faste installasjoner og på flerbruksfartøy, sier Rettedal.

Hun understreker at det er rammene i ansettelsesforholdet, altså partsrelasjonen mellom de utleide og egen arbeidsgiver, som danner utgangspunktet for rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

– Det er ikke et ansettelsesforhold mellom den utleide og innleier. Vernereglene og stillingsvernet skal ligge i relasjonen mellom de som er parter i ansettelsesavtalen, i dette tilfellet arbeidsmiljøloven, sier hun.

Les også:

Oljearbeidere får ikke overtid – nå går de til rettssak

Innleide Øyvind tapte i retten – får ikke overtidsbetalt

Vet ikke hvor eller når de skal jobbe

De to utleide fra Saga Subsea AS har ingen egen tariffavtale, men har likevel en disponibelplan på 134 dager/år. De har ingen rotasjonsplan og får ikke overtidsbetalt ved 16 dager arbeidsperiode slik direkte ansatte får. De vet ikke hvor mye eller når de får arbeid på skip, fast installasjon eller på land. Deres egen arbeidsgiver driver ikke sjøfart og er underlagt Arbeidstilsynets tilsynskompetanse.

Karianne Rettedal er advokat og leder for juridisk avdeling i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

-Saga Subsea hevder de er sjømenn når det gjelder lønn og arbeidstid, men har for eksempel ikke innbetalt sjømannspensjon, som er en bedre ordning, under henvisning til at de da er underlagt arbeidsmiljøloven. Vi hevder først og fremst at de er underlagt samme vernelovgivning som egen arbeidsgiver og at arbeidsmiljøloven har anvendelse. Vi har også vist til virkeområdet for skipsarbeiderloven, sier Rettedal.

I strid med lovgiverviljen

Sjøfartsdirektoratet har unntatt fra skipsarbeiderloven arbeidstakere som til vanlig har et arbeidsforhold innenfor arbeidsmiljølovens virkeområde og som i korte perioder arbeider om bord på skip.

– For utleide fra bemanningsforetak, til og med uten noen arbeidsplan, ligger det i selve konstruksjonen at de ikke har fast tilknytning til skipet og skal unntas med henvisning til forskriften, sier Rettedal.  

Hun mener konsekvensen av tingrettens dom er at de utleide skifter vernelovgivning alt etter hvor de leies ut og at de i praksis ikke er underlagt noen tilsynskompetanse. – De er ikke underlagt Sjøfartsdirektoratet fordi de ikke inngår i mannskapet eller besetningen og heller ikke er ansatt i innleievirksomheten, mens egen arbeidsgiver er underlagt Arbeidstilsynet.

-Det er i strid med lovgiverviljen at arbeidstakere skal veksle mellom vernelovgivning på denne måten, sier advokat Rettedal som fører saken for Industri Energis medlemmer. Hun er klar på at partsrelasjonen i ansettelsesavtalen må avgjøre stillingsvernet og rettighetene i ansettelsesforholdet.