Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor.
Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor.

mandag 10. august 2020

Styret i Equinor har besluttet at saudabuen Anders Opedal skal ta over som konsernsjef i selskapet, det skjer etter at nåværende sjef, Eldar Sætre, ønsker å gå av med pensjon. – Vi takker Sætre for godt samarbeid og har positive til forventninger til Opedal, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim og hovedtillitsvalgt i selskapet, Per Martin Labråthen.

– Anders Opedal har en sterk standing i selskapet og hos oss i fagforeningen, jeg er derfor meget godt fornøyd med valget av ny konsernsjef, sier hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Equinor, Per Martin Labråthen.

– Jeg kjenner Opedal som en samarbeidsvillig og solid type som brenner for industriutvikling, jeg føler meg veldig trygg på at styret har gjort et godt valg av ny konsernsjef, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Opedal trakk på Equinor sin pressekonferanse selv frem hvordan hans oppvekst i industristedet Sauda har formet hans syn på samfunnet. Opedal var tydelig på Equinor sin viktige rolle i samfunnet, og at de må være med å svare på de oppgavene vi står ovenfor.

– Vi forventer at Equinor vil fortsette å ta lederskap i verden for kutt av utslipp fra olje- og gassvirksomhet, og utvikling av fornybar energi, sier Alfheim og Labråthen.

– De siste årene har selskapet markert seg ved å satse på lavere utslipp og mer fornybar energi. Vi ansatte er stolte av å til høre et selskap som så tydelig bidrar til noe større enn oss selv, den jobben må fortsette med større og større styrke, utdyper Labråthen.

– Dette må skje med utgangspunkt i norsk sokkel, det er norsk sokkel som er selskapets viktigste kilde til både inntekter og teknologisk utvikling, legger de to til.

Takker Sætre for godt samarbeid

Hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Equinor, Per Martin Labråthen
Hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Equinor, Per Martin Labråthen

– Forholdet mellom ledelse og ansatte har blitt betydelig styrket i Eldar Sætre sin periode, vi takker han for tett, positivt og godt samarbeid sier Labråthen.

– Jeg vil også takke Sætre for et godt samarbeid gjennom hans periode. Han har levert meget godt for selskapet og etterlatt et stort avtrykk på norsk industri, sier Alfheim.

– Sætre har vært trygg i sin rolle og styrt selskapet på en jordnær og god måte med respekt for både ansatte og eiere. Det er viktige egenskaper når man forvalter et stort internasjonalt selskap som er 2/3 eid av den norske staten, utdyper Alfheim.

Fokus på den norske modellen og økt sikkerhet

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi

Labråthen ser frem til at den gode samarbeidskulturen i selskapet videreføres og har klare tanker om utfordringene som trenger økt fokus fremover.

– Vi har for mange helse- miljø og sikkerhetshendelser på våre arbeidsplasser for tiden, dette må vi sammen ta tak i og forbedre!

– Den unike norske modellen der ansatte, arbeidsgivere og staten går sammen om å finne løsninger er et stort konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv. Det forventer vi at Opedal fortsetter å fokusere på og at skikkelige lønns- og arbeidsvilkår vil være et kjennemerke for Equinor både innenlands og utenlands, sier Alfheim.

Anders Opedal vil ta over som konsernsjef 2. november, tiden frem til da skal han bruke til å forberede seg på jobben. Eldar Sætre går av med pensjon 1. mars neste år og vil frem til da være tilgjengelig for Opedal.