Ambisiøse klimamål skal trygge norske arbeidsplasser

mandag 6. januar 2020

Partene i norsk olje- og gassindustri har forpliktet seg til å redusere klimautslippene til nær null i 2050. Tiltakene skal være med på å sikre klima og verdiskaping, samt gi trygge arbeidsplasser og legge til rette for mer industriutvikling i Norge, påpeker forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi la fram forbundets synspunkter på klimamålene.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi la fram forbundets synspunkter på klimamålene.

– Jeg er stolt av å representere arbeidstakere i bransjer som svarer på utfordringen som den globale klimakrisen er. Dette skal trygge dagens arbeidsplasser, legge til rette for nye arbeidsplasser og være en solid bidragsyter til det grønne skiftet, sier Alfheim.

Konkraft-partnerne Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO med Fellesforbundet og Industri Energi har sammen med sine medlemmer jobbet fram nye klimamål. Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

Landindustriens konkurransekraft må bli ivaretatt

Målene ble presentert 6. januar, og den fulle Konkraft-rapporten med konkrete tiltak blir lagt fram i februar.

– Vi kommer aktivt til å følge med på at konkurransekraften til landindustrien vår ikke skal forringes via økte priser på kraft og strømnett når det nå legges opp til mer elektrifisering. Større friere til energibransjen til å investere i fornybar energiproduksjon vil de neppe få, framhever Alfheim, som mener det er riktig å bygge ut havvind og oppgradere eksisterende vannkraftverk.

Forbundslederen mener videre at de ambisiøse målene forplikter de politiske myndighetene til å legge til rette for langsiktige rammevilkår, noe som er lagt til grunn under utarbeidelse av målene. Stortingsrepresentantene Stefan Heggelund (H) og Espen Barth Eide (Ap) var blant de oppmøtte når målene ble presentert hos NHO i Oslo.

– Det er gledelig å høre at Ap og Høyre tok målene så godt imot, mener Alfheim.

Tillitsvalgte i landindustrien er positive

Hovedtillitsvalgt Cay Nordhaug i Industri Energi ved Nikkelverket i Kristiansand og hovedtillitsvalgt Ørjan Normann i Industri Energi ved Hydro på Husnes understreker at de er positive til klimasatsing i alle bransjer.

– Dette ermeget viktig for å skape en bærekraftig fremtid for industrien. Men det er samtidig særdeles viktig at disse tiltakene ikke svekker konkurransekraften til den landbaserte kraftintensive industrien. Unngår vi at vi skal konkurrere med hverandre om kraften, så vil dette bli ett meget stort skritt i riktig retning for å nå våre klimamål, sier de i en felles uttalelse.

Industri Energi var også med under utarbeidelsen av et veikart med klimamål for bransjen som ble lagt fram i 2016. Dette kom som konsekvens av Paris-avtalen. Revideringen som kommer i februar er framskyndet fordi målene ble oppnådd før tiden. Det er nå lagt mer ambisiøse mål.