Statsbudsjettet 2021: – Alt for få norske arbeidsplasser

– Regjeringen tar ikke tilstrekkelige grep for å løfte norsk eksport og særlig landbasert eksport. Foto Gry Haugsbakken
– Regjeringen tar ikke tilstrekkelige grep for å løfte norsk eksport og særlig landbasert eksport. Foto Gry Haugsbakken

onsdag 7. oktober 2020

Norsk økonomi står i en historisk alvorlig situasjon. Det er 50 000 færre i jobb nå enn for et år siden, ledigheten er på nærmere 150 000.

– De ekstra pengene som nå brukes må rettes inn på å få flere i jobb. Da er det feil prioritering å fortsette med store skattekutt til de som har mest, disse pengene bør heller brukes på å få folk i arbeid, sier Alfheim.

Alfheim trekker også link til handlingsplanen for eksport som regjeringa la fram i går.

– Den svake satsingen i budsjettforslaget kommer på toppen av gårsdagens tafatte plan for økt eksport. Regjeringen tar ikke tilstrekkelige grep for å løfte norsk eksport og særlig landbasert eksport. Det er den landbaserte industrien som på sikt skal finansiere velferdsstaten og være motor i utviklingen av grønnere teknologi. Da må eksporttallene ta noen skikkelige byks fremover allerede nå, sier forbundslederen.

Karbonfangst og -lagring

– Karbonfangst og -lagring er av norsk industrihistories viktigste prosjekter derfor burde regjeringa ha lagt fram et budsjett som sikrer fullskala prosjekter på både Norcem og Brevik. Vi er glade for prioriteringen av Norcem. men vi mener fortsatt to prosjekter øker sannsynligheten for en norsk suksesshistorie for karbonfangst og -lagring. Det må settes av penger til å fullt ut realisere begge prosjekt og sikre at Langskipet er i drift i 2024.

 

CO₂-kompensasjon

Støttebeløpet til industrien betales etterskuddsvis, og i statsbudsjettet foreslår man CO₂-kompensasjon på omtrent 2,6 milliarder kroner for 2020.

– Når de nå kommer med en såpass kraftig økning som de gjør, er det en av de gode tingene i budsjettet. Det mener jeg òg må gi en indikasjon på at man har som intensjon å fylle det norske handlingsrommet i årene framover. Akkurat den biten er jeg fornøyd med, sier Alfheim.

 

Veidnes

– Når det gjelder ilandføring på Veidnes er det gjort et slett arbeid av regjeringa. Det er uansvarlig å skyve EØS-avtalen foran seg når de juridiske vurderingene som til nå er kjent sier at Veidnes ikke er i strid med EØS-forpliktelsene. Her har ikke regjeringa Stortingets flertall i ryggen. Frp, Sp og Arbeiderpartiet krevde ilandføring på Veidnes i forhandlingene og vant fram. Vi forventer at dette flertallet fortsatt står på vedtaket og følger opp forpliktelsene til oljearbeidere og Nord-Norge, avslutter Alfheim.

Oppsummeringnotat statsbudsjett 2021