Alfheim fornøyd med at regjeringen setter i gang 25. konsesjonsrunde

Frode Alfheim er fornøyd med at regjeringen setter i gang prosessen med 25. konsesjonsrunde, slik forbundet har krevd. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim er fornøyd med at regjeringen setter i gang prosessen med 25. konsesjonsrunde, slik forbundet har krevd. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 24. juni 2020

Olje- og energidepartementet foreslår i dag å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde. – Positivt og viktig for å for å få opp leteaktiviteten på norsk sokkel, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi

Alfheim understreker at jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel i årene framover.

-Vi trenger påfyll av nye ressurser som kan gi flere framtidige utbyggingsprosjekter og bidra til å opprettholde arbeidsplasser og inntekter til velferdsstaten, sier han.

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Høringsfristen er satt til 26. august 2020.

Nummererte konsesjonsrunder omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid.

Oljedirektoratet har foretatt en petroleumsfaglig vurdering av hvilke områder som bør inngå i konsesjonsrunden. Basert på dette har Olje- og energidepartementet utarbeidet et forslag til utlysning som nå sendes på offentlig høring. Etter at høringsinnspillene er vurdert, vil 25. konsesjonsrunde ifølge regjeringen bli utlyst i løpet av høsten 2020. Det tas sikte på tildeling i løpet av andre halvår 2021.

Tidligere denne uka besøkte forbundslederen leteriggen «West Bollsta». Les mer om besøket her:Industri Energi forventer fortsatt høy leteaktivitet på sokkelen