Alfheim ber om møte med arbeidsministeren om sjømannspensjon

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

fredag 6. juli 2018

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sender fredag brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) der han ber om et snarlig møte rundt eventuelle endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Industri Energi organiserer cirka 4000 medlemmer offshore som er omfattet av pensjonstrygd for sjømenn (PTS). I tillegg har disse en tariffert tjenestepensjonsordning som bygger på PTS.

– Det har gjennom flere år vært gitt signaler fra Arbeidsdepartementet om at man ønsker å endre lov om pensjonstrygd for sjømenn. Prosessen rundt endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn har tatt så lang tid at konsekvensene begynner å bli omfattende for våre medlemmer, sier Frode Alfheim.

Industri Energi har sammen med Norges Rederiforbund (NR) og andre forbund gitt felles innspill til endinger i PTS. Og ønsket om et møte med arbeidsministeren er en oppfølging av ting som ble diskutert i forbindelse med årets tariffoppgjør med NR.

-Vi ønsker at ny lov om pensjonstrygd for sjømenn ferdigstilles så raskt som mulig, sier Alfheim.