Advarte statsråden om at rigger og kompetanse forsvinner til utlandet

Samarbeidskomiteen for flyteriggansatte (NR forum) utfordret energiminister Terje Aasland på at det trengs mer attraktivt leteareal, høyere riggrater og mer plugging av brønner på norsk sokkel for å unngå at borerigger forsvinner ut av landet.

Energiminister Terje Aasland (Ap) gjestet torsdag NR forums samling i Oslo. Der ble han utfordret av flere klubbledere fra riggbransjen om at det må tas politiske grep for å sikre høy boreaktivitet på sokkelen.

-Vi er bekymret for riggsituasjonen og ser nå at en rekke rigger forsvinner vekk fra norsk sokkel. Ti rigger har på kort tid dratt til utlandet, fordi riggselskapene får bedre rater der enn i Norge. Vi trenger mer lete- og boreaktivitet på norsk sokkel, sier leder i NR forum, Bår Inge Pedersen.

Han har tidligere utfordret spesielt Equinor på at de har et ansvar for å sikre at riggkompetanse beholdes i Norge.

– Equinor, men også de andre operatørselskapene, må få fingen ut om de skal beholde riggene i Norge. Altfor mange rigger går nå ut av landet. Vi frykter at det ikke er nok rigger på norsk sokkel de neste årene, sier Pedersen.

Mer enn tusen blokker er åpnet for leting

Aasland svarer at regjeringen er opptatt av at det skal være økonomisk bærekraftig å drive alle deler av næringskjeden på norsk sokkel.

-Mer enn tusen leteblokker er tilgjengelig for leting på sokkelen i dag, i tillegg skal vi gi nye letetillatelser for å utvikle og legge til rette for investeringer på sokkelen. En utfordring er at aktiviteten er syklisk. Vi må derfor jobbe for jevnere aktivitet, og samtidig sikre at næringen får jevn tilgang på leteareal for å kunne opprettholde aktiviteten, sier han.

Energiminister Terje Aasland deltok på NR forum-samlingen. Foto: Atle Espen Helgesen

Klubbleder Einar Åge Vae i Archer følger opp og påpeker at det igjen bør igangsettes såkalte nummererte konsesjonsrunder i nye områder på sokkelen, i tillegg til de årlige TFO-rundene i mer modne områder.

Aasland understreker at de nummererte rundene ligger i bero denne stortingsperioden, men understreker at også modne områder gir muligheter for nye store funn.

-I år skal det blant annet bores flere spennende brønner i Barentshavet. Det blir viktig, og vi håper det blir funnet noe som er stort nok til å sikre at det kan bygges en ny rørledning fra Barentshavet, sier Aasland.

Vil presse selskapene til å plugge forlatte brønner

Per Holstein, klubbleder i ESS, spør hvorfor ikke myndighetene kan presse på for at oljeselskapene ivaretar sine forpliktelser om å plugge brønner som ikke lenger er i produksjon.

Statsråden svarer at det er noe han skal ta med seg til møter både med oljeselskapene og Sokkeldirektoratet.

Energiministeren tok imot en rekke spøsmål fra deltakerne på NR forum. Foto: Atle Espen Helgesen

Flere deltakere på NR forum lurer dessuten på om regjeringen vil innfri sitt tidligere løfte om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for oljearbeidere på flerbruksfartøy.

Til dette svarer Aasland at det er noe som det jobbes med i regjeringen.

-Det pågår gode prosesser med denne saken. Og vi er opptatt av at det skal være gode lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, også i nye næringer på havet. Men akkurat denne saken vil jeg henvise dere videre til arbeidsministeren, siden arbeidsmiljøloven ligger under hennes ansvarsområde. Jeg oppfordrer dere om å kontakte Tonje Brenna for å få et snarlig møte, sier Aasland.