6G-saken om betaling i arbeidsgiverperioden under permittering behandles i Høyesterett

Industri Energi ved Eyvind Mossige, advokat (H) er partshjelp i saken.
Industri Energi ved Eyvind Mossige, advokat (H) er partshjelp i saken.

onsdag 23. januar 2019

Onsdag 23. januar, behandles den såkalte 6G-saken i Høyesterett. Det er Transocean som har anket saken.

Advokat Bent Endresen fører saken i Høyesterett for SAFE og Industri Energi er partshjelp ved advokat (H) Eyvind Mossige. SAFE har tidligere vunnet saken i både Tingretten og Lagmannsretten.

Saken gjelder full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Transocean har begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert,til 6G.

Begge rettsinstanser har vært klare i sine domsavsigelser. I dommen fra tingretten skrev dommeren blant annet: «Permittering setter arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Etter bare ti dager begrenses inntekten til dagpenger, og det er ikke enkelt for arbeidstakeren å få annet arbeid i en permitteringsperiode. De mange lovendringene som har vært i permitteringslønnsloven gjelder antall dager arbeidsgiver har hatt lønnsplikt, aldri en begrensning av lønnen.» Etter tvistelovens § 30-4 tillot altså Høyesteretts ankeutvalg anken fremmet.