26. konsesjonsrunde utsettes: – Det siste Europa trenger å høre fra oss

Regjeringen kom tirsdag ettermiddag til enighet med SV om statsbudsjettet for 2023. Avtalen innebærer at 26. konsesjonsrunde utsettes i flere år. Det reagerer forbundsleder Frode Alfheim sterkt på.

– Europas befolkning går en hard vinter i møte. Både arbeidsplasser og husholdninger må rasjonere energiforbruket sitt. Det siste de trenger å høre fra Norge er at SV får flere seire som skaper usikkerhet om energileveransene fra oss, sier Alfheim.

Frode Alfheim er sterkt kritisk til at 26. konsesjonsrunde skyves ut i det blå. Arkivfoto: Egil Brandsøy.

Forbundslederen understreker at de årlige konsesjonsrundene for tildelinger i modne deler av sokkelen (TFO-rundene) ikke er berørt av avtalen.

– På kort sikt er dette det aller viktigste for aktiviteten på norsk sokkel og i leverandørindustrien, forklarer han.

Men:

– Europa er avhengige av å kunne stole på oss som energileverandør i mange tiår fremover. Vi må skape trygghet, ikke usikkerhet, om våre intensjoner. Skal vi være den stabile energileverandøren Europa ber oss om å være, må vi også lete utenfor TFO-områdene, poengterer han.