1. mai-aksjon: Demokrati på spill – organisasjonsfriheten i fare

mandag 29. april 2019

Folk forandrer verden: Demokrati på spill – organisasjonsfrihet i fare er slagordet til Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon.

International Trade Union Confederation (ITUC) gir hvert år ut en rapport som tar for seg forholdene for arbeidere i verden. I 2018-rapportenstår det at den demokratiske plassen for arbeidsfolk er redusert og selskapene har økende makt. Ytringsfriheten er innskrenket, mulighetene til å protestere er reduserte og det er flere voldelige angrep på de som forsvarer arbeidstakerrettigheter enn tidligere år. Anstendig arbeid og demokratiske rettigheter er svekket i nesten alle stater, og ulikheten fortsetter å øke (ITUC 2018: 4).

– Norsk Folkehjelp jobber i land som er rammet av krig og mangel på demokrati. Her kan nettopp en sterk fagbevegelse være nøkkelen til å bygge bedre faglige og sivile rettigheter. Årets 1. mai-kampanje er både viktig og aktuell og vel verdt å støtte opp om, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Gjennom å organisere oss og stille krav til makthaverne kan vi bidra til et samfunn med en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Hvis folk ikke lenger får lov til å være kritiske og hevde sine interesser, rakner demokratiet. Derfor må vi stå opp for retten til å organisere oss og styrke de som blir forsøkt truet til taushet og passivitet, skriver Norsk Folkehjelp på sin nettside.

Norsk Folkehjelp er en viktig samarbeidspartner for Industri Energi, og forbundet har støttet 1. mai-aksjonen med 25.000 kroner.