Hovedoppgjøret 2022

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles om alle bestemmelser i overenskomstene, med full streikerett.

I 2022 er det hovedoppgjør. Det betyr at vi i år skal forhandle med arbeidsgiverne om alle bestemmelser i våre overenskomster/tariffavtaler.

Industri Energi har overenskomster/tariffavtaler med en rekke arbeidsgiverorganisasjoner som Norsk Industri, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, Sjømat Norge og NHO Luftfart. 

I hovedoppgjør har vi full streikerett.

Når forhandler vi om de ulike overenskomstene?

Vask og rens: 27-28. april

Operatør, boring og forpleining: 3-4. mai – Mekling 10-11. juni.

Elektrokjemisk: 3-4. mai. Brudd. Mekling 11-12. august.

Glass- og keramisk industri: 9. mai, først brudd, så enighet før mekling

Kjemisk-teknisk: 10-11. mai

Farmasøytisk: 10-11. mai

Oljeservice: 11-12. mai, Brudd – mekling 21-22. juni

Møbeloverenskomsten: 12. mai

Landbaseavtalen: 18. mai

Flyteriggavtalen: 18-20. mai – Brudd – mekling 27-28. juni

Offshoreservice NR: 18-20. mai

Bransjeavtalen: 24. mai – Pause – fortsetter 14. september

Fiskemel- og fiskeforindustri: 24-25. mai

Lærdal: 9. juni

Trafikkpersonell: 19-20. oktober

NR land: 26. september

Denne siden oppdateres fortløpende etter hvert som de ulike forhandlingsdatoene blir klar.

Hva er et hovedoppgjør?

Hva skjer hvis det blir brudd?

Les vårt streikehefte

 

Kontaktpersoner under årets oppgjør:

Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder og politisk ansvarlig for hovedoppgjøret: 952 36 098 (lhb@industrienergi.no)

Erling Holmefjord, leder arbeidslivsavdelingen: 913 56 012 (erling.holmefjord@industrienergi.no)

Einar Johannessen, fagansvarlig tariff, 922 02 065
(einar.johannessen@industrienergi.no)

Enkeltmedlemmer bes kontakte sin lokale tillitsvalgt.

Media:

Atle Espen Helgesen, fung. kommunikasjonssjef, 959 07 185
(atle.espen.helgesen@industrienergi.no)