Avholdt samling for Industri Energis representanter i LOs regionråd

Industri Energi har for første gang samlet alle forbundets representanter i LOs regionråd til en felles samling i Oslo.

Over hele landet samler LOs regionråd regelmessig tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund for å diskutere og koordinere fagforeningsarbeid og dagsaktuelle temaer. Selv om Industri Energi ikke har noen regional organisering, så er det ett prioritert arbeidsområde for Industri Energi å møte her for å være med å forme retning og viktige valg som skal bli tatt i LO-familien. Alle Regionråd skal ha møter i løpet av februar.

– Dette er arenaer hvor det er ekstremt viktig at Industri Energi er til stede. Til sammen har LOs forbund nesten 1 million medlemmer, og da har vi et stort ansvar for å stille opp og sørge for at det blir vedtatt politikk som ivaretar våre medlemmer og deres arbeidsplasser, sier medlem av arbeidsutvalget i Industri Energi, Cay Nordhaug.

Konferansen ble planlagt og gjennomført av Nordhaug i fellesskap med Kim Thomas Klevengen, Arild Theimann og Kine Smith Larsen som jobber hos Industri Energi. De skal følge opp regionene og arbeidet videre.

En av mange innledninger på kurset. Foto: Kim Tomas Klevengen

Regionrådsrepresentanter med varaer blir oppnevnt av forbundsstyret og representerer forbundet i regionene. Dette er en viktig møteplass for Industri Energi og en arena hvor representantene kan fremme forslag blant annet til LO-kongressen og til LOs sekretariat.

-På samlingen har vi hatt mye fokus på å bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer, fått besøk av LO som har forklart nærmere hvordan vi kan jobbe best mulig opp mot disse samlingene og ikke minst om hvordan vi kan løse strømsituasjonen. I en tid som dette har det aldri vært viktigere for Industri Energi å jobbe tett opp mot LO for å løse utfordringene som våre næringer står ovenfor, sier Nordhaug.

Han sier at Industri Energi er heldige som får disse dyktige menneskene til å representere forbundet på disse viktige møtene videre.

Oversikt over Industri Energi sine regionrådmedlemmer:

Agder: Alexander Andersen, vara: Lene Gjødestøl

Akershus: Anders Eriksen, vara: Sven Rune Andersen

Buskerud: Alf Jørgen Kristiansen, vara: Roar Grønvold

Innlandet: Karin Siggerud Olsen, vara: Linn Lie Myhre

Møre og Romsdal: Runa Busch, vara: Arve Baade

Nordland: Stian Nordal Jensen, vara: Knut Robin Røbergeng og Eva Safrine Aspvik

Oslo: Ewa Landgren, Kristine Sillerud

Rogaland: Kjell Vestly, vara: Terje Nysted

Troms og Finnmark: Liv-Mette Storelvmo, vara: Bjørnar Furøy

Trøndelag: Jan Haugan, vara: Håvard Stamnestrø

Vestland: Hilde Kvale Skarsbø, vara: Eva Strøm Nilsen

Vestfold og Telemark: Tom Jacobsen, vara: Mona Habberstad

Østfold: Per Øistein Kivijarvi, vara Tone Gummesen Thon