Samarbeidskomiteen for oljeservice var samlet for å diskutere noen av vårens viktigste saker

Samarbeidskomiteen for oljeservice, som representerer over 7000 medlemmer i Industri Energi, var forrige uke samlet på Sola, utenfor Stavanger. -Det har stor verdi å samles slik, knytte nettverk og diskutere viktige saker og tema, sier Christopher Talgø, som leder samarbeidskomiteen.

Samarbeidskomiteen for oljeservice samler tillitsvalgte innen oljeservice, landbasene og helikoptertrafikk. -Vi dekker et bredt spekter med fagforeninger i både land- og offshoreindustri, innen tre tariffområder, forklarer Christopher Talgø.

På samlingen var flere aktuelle og viktige tema på agendaen, blant annet innføring i ny arbeidsrett etter endringene i arbeidsmiljøloven, HMS, psykisk helse i arbeidslivet, helikoptersikkerhet og årets mellomoppgjør.

Christopher Talgø, leder i OSA-samarbeidskomité. Foto: Atle Espen Helgesen

-Vi fikk også besøk fra Norsk Kjernekraft som presenterte hvordan kjernekraft kan bli en realitet i Norge. Vi må være åpne for mer informasjon om kjernekraft, ikke bare synse om sikkerhet og pris, sier Talgø.

Det var en samlet samarbeidskomité som vedtok følgende uttalelse:

“Samarbeidskomiteen for oljeservice krever at vi åpner for en kunnskapsbasert debatt om mulighetene for kjernekraft i Norge.

Norge og norsk industri vil trenge mere kraft både på kort og lang sikt. Kraft er også avgjørende for å kunne gjennomføre det grønne skiftet, og FNs klimapanel slår fast at mer kjernekraft er avgjørende for å nå nå klimamålene.

Skal vi akseptere kjernekraft som en del av løsningen må vi også kunne vurdere dette reelt i Norge”.

Gjennomgang av den ferske HMS-rapporten

Petroleumstilsynet nye rapport om endrede rammebetingelser som kan medføre økt risiko i oljebransjen ble grundig diskutert på samlingen.

-Tillitsvalgte innen oljeservice i Industri Energi har hatt fokus på dette i en årrekke og har tilsynet endelig fått laget en rapport som bekrefter våre bekymringer, sier Talgø.

Han understreker at de tillitsvalgte i oljeservice kjenner seg godt igjen i innholdet og utfordringene som rapporten peker på.

Rapporten må danne et grunnlag for det videre HMS-arbeidet og for hvordan innretningen av forholdene mellom trepartsaktørene i bransjen utformes. Vi er trygge på at Industri Energi, sammen med tillitsvalgte og verneombud i bransjen, vil gjøre en god og viktig jobb i videre oppfølging av rapporten, sier lederen i samarbeidskomiteen.

Organisasjonsarbeidet i forbundet ble diskutert. Her har tillitsvalgt Ann Ørjebu ordet. Foto: Atle Espen Helgesen

Det ble også satt av tid til å diskutere organisasjonsarbeidet i forbundet.

-Det er viktig å få fram hvilke virkemidler forbundet har til å få gjennomslag for sine viktigste saker. Det er også viktig å påpeke at LO har en god oljepolitikk, som sikrer arbeidsplassene til våre medlemmer. Dette kommer ikke av seg selv, men ved at Industri Energi aktivt bidrar i utformingen av denne politikken, sier Talgø.

Han understreker at organisasjonsarbeid er avgjørende for å bygge sterke fagforeninger.

Støtter de streikende medlemmene i SLB UK

Parallelt med oljeservicesamlingen pågikk mekling mellom Industri Energi og bedriften SLB UK, der forbundet har medlemmer som krever at oljeserviceavtalen skal gjelde for dem.

Meklingen endte med brudd og fem medlemmer i bedriften er nå i streik.

Full støtte til de streikende i SLB UK. Foto: Atle Espen Helgesen

-Disse arbeidstakerne utfører tjenester som faller inn under oljeserviceavtalen. Vi gir vår fulle støtte til medlemmene som står i denne kampen. Vi kan aldri akseptere sosial dumping på norsk sokkel. Vi krever at alle som utfører arbeid innen oljeserviceavtalens virkeområde sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som andre aktører i bransjen, sier Talgø.

Samarbeidskomiteen vedtok følgende uttalelse: “Samarbeidskomiteen for oljeservice gir sin fulle støtte til ansatte i SLB UK som krever tariffavtale.

Vi kan ikke akseptere sosial dumping på norsk sokkel. Medlemmene i SLB UK utfører tjenester innen Oljeserviceavtalens virkeområde og er i sin fulle rett til å kreve tariffavtalen gjort gjeldende slik at de sikres like lønns- og arbeidsvilkår som andre aktører innen oljeservice på norsk sokkel.

Det er totalt uakseptabelt at SLB UK truer ansatte med oppsigelse dersom de går ut i en lovlig streik“.