Samarbeidskomiteen for oljeservice krever bedre arbeidsvilkår for tillitsvalgte

-Mange av våre tillitsvalgte opplever det som vanskelig å få nok tid til å utføre vervet som tillitsvalgt på en ordentlig måte, sier Christopher Talgø som leder samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi.

Samarbeidskomiteen for oljeservice, landbaser og helikopterbransjen arrangerte 5-7. september seminar i København, der 65 tillitsvalgte deltok. Under seminaret har det vært spesielt fokus på tillitsvalgtes lønns- og arbeidsvilkår.

-Mange av våre tillitsvalgte opplever det som krevende å få nok tid til å utføre vervet som tillitsvalgt på en ordentlig måte. Det å være tillitsvalgt er krevende, og det tar mye tid. Tillitsvalgte i små klubber, gjerne i mindre selskaper, er ikke frikjøpt, da er det utfordrende å ha nok tid til å kunne ivareta vervet på en skikkelig måte. Flere tillitsvalgte opplever også å gå glipp av inntekt, ved at de på grunn av vervet må takke nei til for eksempel offshoreturer, sier Christopher Talgø som leder samarbeidskomiteen for oljeservice.

Han viser også til at enkelte tillitsvalgte ikke får innvilget fri fra jobben for å delta på samlinger med andre tillitsvalgte.

Ann Ørjebu var en av flere tillitsvalgte som understrekte hvor krevende det kan være å ha verv i mindre oljeserviceselskap. Foto: Atle Espen Helgesen

– For Industri Energi er det viktig å ha dyktige og engasjerte tillitsvalgte. For å få til det må vi møtes og snakke sammen med andre tillitsvalgte i samme bransje. Slik bygger vi nettverk, vi får bedre oversikt over hva som rører seg på tvers av selskapene og skjønner hvilke utfordringer vi står overfor i samme bransje, sier Talgø.

Han sier det også er nyttig for de tillitsvalgte å få faglig påfyll, samt orientering om hva som skjer i forbundet.

Trenger mer kraftproduksjon

På samlingen i København deltok blant andre forbundsleder Frode Alfheim. Han fortalte om den politiske situasjonen i forbundet, forbundssekretærene for de ulike overenskomstene gikk gjennom resultatet i hovedoppgjøret, mens juridisk leder i forbundet, Karianne Rettedal, snakket om aktuelle juridiske saker og redegjorde for nye endringer i arbeidsmiljøloven.

Blant sakene som ellers ble diskutert var den krevende kraftsituasjonen Norge og Europa står i.

Christopher Talgø leder OSA-samarbeidskomité. Foto: Atle Espen Helgesen

– Det er nyttig for oss i oljeindustrien å få et ordentlig innblikk i kraftsituasjonen, både fordi vi alle er kraftforbrukere, men spesielt fordi elektrifisering av sokkelen forutsetter at det er et kraft- og effektoverskudd her i landet. Vi kan ikke risikere å havne i en situasjon der elektrifisering av offshoreinstallasjoner konkurrerer om kraften som landindustrien trenger, sier Talgø.

Samtidig understreker han at elektrifisering av sokkelen er helt nødvendig for at bransjen skal lykkes med å nå sine klimaforpliktelser. -Å ikke kutte utslippene er ikke et alternativ. Derfor trengs det mer kraftproduksjon og et bedre linjenett, sier han.

Må få i gang neste konsesjonsrunde

De tillitsvalgte i oljeservice er også opptatt av å få i gang de nummererte konsesjonsrundene, som sikrer leting i nye områder på sokkelen.

– Vi må sørge for at SV ikke lykkes med sitt mål om ytterligere forsinkelser i konsesjonstildelingene. Vi må få den 26. konsesjonsrunden nå, sier Talgø og viser til budsjettavtalen mellom SV og regjeringen høsten 2021, der det ble slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022.

Han mener konsesjonsrunden trengs for å sikre jevn aktivitet og kontinuitet i bransjen, slik at norsk sokkel fortsatt kan være en stabil leverandør av olje, og særlig gass, til Europa.

De nummererte konsesjonsrundene gjelder nye arealer på sokkelen som normalt har større potensial for store funn, enn tildelingsrundene i modne områder på sokkelen, de såkalte TFO-rundene.

Utålmodige tillitsvalgte

Samarbeidskomiteen er også utålmodig i forhold til kravet om at arbeidsmiljøloven må gjelde for oljearbeiderne på flerbruksfartøy.

-Vi krever fortgang i det politiske arbeidet og forventer at regjeringspartiene leverer slik de tidligere lovet, sier han.

Kjell Vestly, klubbleder i Oceaneering, forventer at regjeringspartiene leverer slik de lovet i opposisjon. Foto: Atle Espen Helgesen

På sist OSA-samling vedtok samarbeidskomiteen en uttalelse der de krevde at arbeidsplasser tilknyttet driften på norsk sokkel må ligge i Norge.

Bakgrunnen var at Halliburton hadde varslet at de ville flytte 30 såkalte ADT-stillinger fra Norge til Dubai.

Industri Energi lyktes i sommer med å stanse Halliburton sine planer, men vi ser ikke bort fra at andre selskaper kan ha liknende planer. Rent teknisk er det ingenting i veien for at du kan styre store deler av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel fra utlandet, men ut fra et verdiskapnings-, sysselsettings- og sikkerhetsperspektiv forventer vi at alle driftsoperasjoner skal skje fra Norge. Vi trenger derfor en lovendring som sikrer dette, sier han.