Peggy Hessen Følsvik (60) valgt til ny LO-leder

Peggy Hessen Følsvik (60) er valgt til ny LO-leder frem til neste års kongress. Foto: LO
Peggy Hessen Følsvik (60) er valgt til ny LO-leder frem til neste års kongress. Foto: LO

torsdag 6. mai 2021

Torsdag bekreftet LOs representantskap den enstemmige innstillingen fra LO-sekretariatet og valgte Peggy Hessen Følsvik til ny leder av LO ut kongressperioden, etter avdøde Hans Christian Gabrielsen. Valget ble gjennomført etter at representantskapet først hadde hedret Gabrielsen med minnetale fra Følsvik og musikk fra artisten Ingrid Olava.

– Jeg vil få gratulere Peggy med valget. Hun er en solid og samlende person i LO-fellesskapet, sier forbundsleder Frode Alfheim som deltok på det digitale representantskapsmøtet.

Vedtok uttalelse om den faglige og politiske situasjonen foran Stortingsvalget 2021

LO-kongressen skulle som kjent vært avholdt tidligere i vår, men ble utsatt til neste år på grunn av koronaviruset. Som en konsekvens av dette ble forslagene som omhandlet den faglige og politiske situasjonen trukket ut og tatt opp til behandling på dagens representantskapsmøte. Etter en lang debatt om de ulike forslagene vedtok møtet den fagligpolitiske uttalelsen.

Stemte imot økonomisk støtte til politiske partier

Forbundsleder Frode Alfheim var en av Industri Energis delegater på representantskapsmøtet. Arkivfoto.
Forbundsleder Frode Alfheim var en av Industri Energis delegater på representantskapsmøtet. Arkivfoto.

LO-sekretariatet hadde overfor representantskapet innstilt på at det skulle bevilges valgkampstøtte til de rødgrønne partiene, i tillegg kom det under møtet inn enkeltforslag fra salen på at Rødt og MDG skulle få støtte.

– Vi har vedtak om at vi ikke skal gi økonomisk støtte til politiske partier, uansett hvem. Vi er et bredt og partipolitisk uavhengig forbund, derfor stemte vi også imot disse forslagene, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Resultatet av voteringen ble at de rødgrønne partiene fikk økonomisk støtte, men da altså imot Industri Energis stemmer på møtet. EL & IT-forbundet og Norges offisers- og spesialistforbund var også blant de som stemte imot bevilgningen. Forslagene fra salen om støtte til Rødt og MDG stemte vi også imot. Her fulgte flertallet vår mening og avviste å gi støtte til disse partiene.