Hvordan skal vi bli best på å skape grønne industriarbeidsplasser?

onsdag 10. februar 2021

Industri Energi mener Norge skal bli verdens beste på å skape nye grønne industriarbeidsplasser. Torsdag utfordrer vi Iselin Nybø, Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre på hvordan Norge skal lykkes med framtidens eksport.

-Vi må gripe de mulighetene som Prosess 21-rapporten beskriver og sikre at norsk prosessindustri lykkes med å doble sin eksportverdi de neste ti årene, samtidig som utslippene av klimagasser mer enn halveres, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

-Samtidig må vi verne om EØS-avtalen og delta aktivt og ivareta norske interesser inn mot områder hvor Norge skiller seg ut og har stor industriell interesse, sier Alfheim og viser til at et av industriens viktigste konkurransefortrinn er fornybar kraft.

Torsdag 11. februar kl.1100 utfordrer vi næringsminister Iselin Nybø, Ap-leder Jonas Gahr Støre, næringslivsleder Jan Christian Vestre og forbundsleder Frode Alfheim til debatt om temaet. Debatten streames direkte på Facebook.

Du kan se debatten som opptak på YouTube her.

Prosessindustrien kan doble eksportverdien og halvere utslippene