Husk forslagsfristen til landsmøtet

fredag 30. april 2021

Alle enkeltmedlemmer, klubber, avdelinger, ungdoms- og studentutvalg kan sende inn forslag til Industri Energi sitt landsmøte. – Husk å sende forslag innen fristen 15. mai, sier Torbjørn Teigland som er leder av landsmøtekomiteen.

Torbjørn Teigland, leder landsmøtekomiteen.
Torbjørn Teigland, leder landsmøtekomiteen.

Industri Energi arrangerer sitt 4. ordinære landsmøte i Oslo 23.-26. november.

Landsmøtet er forbundets øverste organ.

På landsmøtet skal 354 delegatene vedta føringer for forbundets arbeid den neste fireårsperioden. Dette gjøres gjennom de politiske uttalelsene som vedtas, som igjen er basert på de innsendte forslagene fra avdelinger, klubber eller enkeltmedlemmer.

Forbundet har sendt e-post til alle lokalavdelinger med debatthefte og en lenke til forslagsskjemaet som skal benyttes.

Enkeltmedlemmer kan sende forslag på post@industrienergi.no.

– Husk forslagsfristen som er 15. mai, sier Torbjørn Teigland som er leder av landsmøtekomiteen. Han oppfordrer folk og klubber til å bruke debattheftet som et utgangspunkt for forslag.

– Man kan egentlig foreslå hva som helst, men alle forslag må være tydelig begrunnet.

Teigland minner også om at klubber og avdelinger oppfordres å melde inn sine delegater og vararepresentanter fortløpende, og at absolutt siste frist for å melde inn delegater er 1. oktober. – Alle avdelinger som har rett på delegater har fått epost om dette, sier han.

Klubber/avdelinger med over 50 medlemmer har rett på delegater, mens klubber/avdelinger med færre enn 50 medlemmer får representasjon gjennom samarbeidskomiteene.