Hovedoppgjøret 2022: Løsning funnet uten tvungen mekling for glass og keramisk

Forhandlingene med Norsk Industri på glass- og keramisk industri-avtalen var brutt og skulle til mekling. -Vi har klart å komme fram til en løsning uten å måtte møte til mekling, sier forhandlingsleder Asle Reime.

-Når det er brudd i forhandlinger og før partene skal møtes til mekling er det fremdeles et vindu der vi kan mekle frivillig uten riksmekleren, forklarer Asle Reime. -Dette vinduet har vi benyttet godt, kommet fram til en løsning som medlemmene kan være fornøyd med, og unngår å møte hos riksmekleren.

En felles målsetting

-Etter bruddet har det vært kommunikasjon mellom oss og Norsk Industri, forteller Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime. – Vi kom fram til en felles målsetting for både oss og dem. Vi vil løfte bransjen. En måte å gjøre dette er med lønnsnivået.

– Vi har en protokoll tilførsel der begge parter ønske et langsiktig gjennomsnittlig lønnsnivå som er tilpasset bedriftenes økonomiske situasjon, samt være høy nok til å heve bransjen renomme med tanke på å rekruttere og beholde ansatte, utdyper Reime. – Derfor gis det i år et bransjetillegg på kr. 2 pr. time i tillegg til det generelle tillegget. Samtidig åpnes det for bruk av et bransjetillegg i fremtidige forhandlinger hvis utviklingen av lønnsnivået er for negativt.

Industri Energi har vært opptatt av å fremme design industrien i Norge, som glass og keramisk industri er en del av. Forbundet ser potensialet av å øke eksportverdien for design industri og jobber både for bedre rammevilkår samt deltar i satsninger som Velg Norsk Design, som er et samarbeid med bl.a. Norsk Industri.

Satsene

Det gis et generelt tillegg på kr. 4 pr. time. Det gis et ytterligere bransjetillegg på kr. 2 pr. time, begge med virkning fra 01.05.2022.

Minstelønnen økes med kr. 8 pr. time til kr. 175,55 pr. time.

Matpengesatsen økes til kr. 96 i tråd med frontfaget.

Lokale forhandlinger gjenstår

Glass og keramisk industrioverenskomsten er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– De lokale lønnsforhandlingene som nå skal gjennomføres er veldig viktige og våre tillitsvalgte ser frem til konstruktive og gode forhandlinger lokalt, sier Reime.

Forhandlingene for glass og keramisk industri omfatter 111 Industri Energi-medlemmer i bedriftene Hadeland Glassverk, Figgjo, Magnor Glassverk og Norsk Teknisk Porselen.  

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Forhandlingsutvalget til Industri Energi. Fra Venstre: Kim Marius Hansen, Gry Espeland, Jan Erik Weisten, Asle Reime og Ronny Kristoffersen. Foto: Jan Godfrey.

Asle Reime (forhandlingsleder) – Industri Energi

Ronny Kristoffersen (tariffansvarlig) – Industri Energi

Gry Espeland – Figgjo

Jan Erik Weisten – Hadeland Glassverk

Kim Marius Hansen – Norsk Teknisk Porselen Products AS

Jan Godfrey (observatør) – Industri Energi