Enighet med Norges Rederiforbund om NR Landavtalen

onsdag 28. november 2018

Det ble i går gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. Industri Energi og SAFE har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund om ny tariffavtale.

NR Landavtalen er en minstelønnsavtale hvor store deler av forhandlinger og vilkår blir avtalt lokalt ute i bedriftene. Avtalene har blitt forbedret på enkelte punkter. Her er resultatene etter gårsdagens forhandlinger:

  • økning av minstelønnssatser
  • klargjøring/forsterkning av rettigheter pkt. 21.3 Arbeid utenfor bedriften på land
  • klargjøring av tekst i pkt 4.6 Overtid inkludert lønn
  • økning av matpengesatsen
  • midlertidig utvidet fortrinnsrett (2 år)
  • presisering av endringer i pensjonsordning
  • oppdatert bilag