Nedkjøringsavtale – Hva, hvorfor og hvordan?

Hovedavtalen åpner opp for at bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før tariffavtalens utløp kan inngå en “nedkjøringsavtale”.

Påmeldingsfrist: 1.03.2022
Pris: Gratis for deg som er medlem i Industri Energi

Hva vil du lære på kurset

Hovedavtalen åpner for at bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før tariffavtalens utløp kan inngå en “nedkjøringsavtale”.

Avtalen skal regulere forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på teknisk og vernemessig forsvarlig måte, samt arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

——–

Hvorfor er nedkjøringsavtale så viktig?

Hvordan går vi frem og hva skal med?

Hvilket omfang behøves?

Hvor ofte bør den fornyes?

Eksempler på avtaler (både enkle, mer kompliserte og gjerne også noen ville)

Q&A f

Kurset vil gå på teams og går fra 09.00 – 11.00. Underveis blir det pauser.

Forelesere

Vi har fått med oss Jørn Erik Bøe og Cay Norhaug til å lære oss mer om dette temaet.

Tid og sted

Kurset vil gå på teams og du vil få tilsendt teamslenke i forkant av kurset. Kurset vil starte opp klokka 09.00 -og vare frem til ca kl 11.00

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Leif Gunnar kan svare på spørsmål rundt kurset.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem