Helikopterkonferanse

LOs helikopterutvalg arrangerer 19.-20. april en konferanse der medlemmer, tillitsvalgte og verneombud kan lære mer om hva som foregår i helikopterbransjen.

Påmeldingsfrist: 16. april 2023
Pris: Gratis

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. Hvis det blir fullt forbeholder arrangør seg retten til å prioritere hvem som får delta.

Meld deg på her

Arrangementet er et samarbeid mellom Industri Energi, Norsk Flygerforbund, Norsk Helikopteransattes Forbund og LO.

Program:

DAG 1

12:00 – 12:05     Velkommen, Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder LOs helikopterutvalg

12:05 – 12:30    Hva gjør LO luftfart for å skape en tryggere helikopterbransje          

Erik Hamremoen, spesialrådgiver LO

12:30 – 13:00    Hvilke utfordringer og farer for sikkerheten ser helikopterutvalget?    

Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder LOs helikopterutvalg      

13:00 – 13:20   Pause 

13:20 – 13:50   Droner skaper nye utfordringer og muligheter offshore           

COO Lars A Landsnes, Nordic Unmanned

13:50-14:35     Leonardo Helicopters presenterer aktuelle offshore helikoptertyper      

Bekreftet, navn kommer senere

14:35-14:55    Pause

14:55 – 15:40   Hva gjør Airbus for å gjøre innlandshelikoptre sikrere og status for offshorehelikopteret H175            

Adm direktør Frode Østnes (repr Airbus Helicopters)

15:40-16:10     Nye anbefalte tiltak for helikopteraktiviteten offshore (HSS4) og oppfølging                           

Forsker Tony Kråkenes, Sintef

16:10-16:30      Framtidig utvikling sett fra bransjens ståsted

Heidi Wullf Heimark, adm dir Bristow Norway

16:30-16:50      Spørsmål fra salen og praktiske opplysninger

16:50 – 18:00   Pause

18:00 – 22:00   CHC-hangaren og Bells opplevelsessenter på Sola

Enkel bespisning, omvisning og utstilte helikoptre                                                                

DAG 2

09:00 – 09:30   Sikorsky S92 oppdateringer og framtidige modifikasjoner      

Arne Martin Gilberg, direktør forretningsutvikling Aircontact (Sikorsky)

09:30 – 10:00   Helikopterhendelser og aktuelle granskninger                     

Havarikommisjonen, bekreftet, navn kommer senere

10:00 – 10:30   Nye europeiske helikopterregler kan øke risikoen på sokkelen    

Tommy Olsen, nestleder Norsk Helikopteransattes Forbund

10:30 – 10:50   Pause

10:50 – 11:20   Hvordan fungerer trepartssamarbeidet i helikopterbransjen? 

Svein Johan Pedersen, Luftfartstilsynet og leder Samarbeidsforum

11:20 – 11:50   Historien bak områdeberedskapen offshore   

Ketil Karlsen (tidl Nopef/IE) og Erik Hamremoen (tidl Statoil/Equinor)

11:50 – 12:10   Film og kort presentasjon av offshore SAR-tjenesten

Torstein Sandven, SAR-pilot CHC/Norsk flygerforbund

12:10-12:15        Takk for nå