Europakontoret

Europakontoret i Brussel ble opprettet 1. mai 2012. Dagens kontorer ligger i Norway House sammen med Norges delegasjon til EU. Kontoret er bemannet med en leder og en assistent i 60 prosent stilling.

Europa-kontoret ble opprettet i forbindelse med arbeidet med sikkerhetsarbeidet offshore. I dag er kontoret en integrert del av det arbeids- og næringspolitiske virksomheten i Industri Energi og hører hjemme i samfunnspolitisk avdeling.

I tillegg til regler, lover og direktiver, som har en direkte betydning for arbeidstakere i industrien både til lands og til vanns, er kontoret en lyttepost og påvirkningsenhet overfor europeiske og norske myndigheter. EU-kommisjonen og Europaparlamentet er institusjoner som fatter viktige beslutninger som påvirker norske arbeidsplasser og arbeidsforhold.

Europakontoret er en sentral deltaker i «Team Norway». Vi er med på å utvikle og styrke norske aktørers holdninger og meninger overfor vårt viktigste marked.

EUs grønne plan og giv, «Green Deal», står sentralt og vil sammen med arbeidet rundt unionens forhold til Norge og Arktis være sentral i virksomheten i årene som kommer.

Vi er med på å utvikle og styrke norske aktørers holdninger og meninger overfor vårt viktigste marked

Europakontoret