Søk Industri Energi om økonomisk støtte til å holde kurs

Skal klubben eller avdelingen din arrangere kurs? Da kan dere søke Industri Energi om økonomisk støtte.

Hva slags kurs gir vi støtte til?

For å få penger må kurset:

  • Vare i minst 2 dager
  • Inneholde 12 undervisningstimer eller mer
  • Ha minimum 5 deltakere
  • Ha tydelige læringsmål

Husk at det ikke gis støtte til årsmøter, eller tillitsvalgtkonferanser hvor disse etter hovedavtalen skal dekkes av bedriften.

Slik søker dere om støtte

Fyll inn dette søknadsskjemaet og send det til:
kortkurs@industrienergi.no

Hvor mye kan dere få?

Industri Energi dekker inntil 2500 kroner per dag, inntil to dager per deltaker. Beløpet skal gå til hotell, innledere, eventuelt tapt arbeidsfortjeneste og reise. Alle andre utgifter må dekkes av klubben eller avdelingen selv.

Hvor mange deltakere det vil bli gitt støtte til, avhenger av to ting: hvor mange aktive medlemmer dere har, og om dere har holdt kurs før.

Klubber og avdelinger som har holdt kurs i foregående år:

  • Under 50 aktive medlemmer: inntil 7 personer
  • Under 100 aktive medlemmer inntil 10 personer

Deretter inntil én person per 25 aktive medlemmer.
Avdelinger og klubber som ikke har søkt i foregående år:

  • Under 50 aktive medlemmer: inntil 14 personer.
  • Under 100 aktive medlemmer: inntil 15 personer.

Over 100 aktive medlemmer: inntil 1,3 person per 25. aktive medlem

Husk å sende oss program og deltakerliste i tide

Senest to uker før kurset, må dere sende program, deltakerliste, studieplan og invitasjonen som sendes ut til kursdeltakerne til:
e-post: yg@industrienergi.no

Etter kurset må dere huske å sende oss rapport

Etter kurset må dere sende rapport med regnskap og kvitteringer, samt signerte deltakerlister til e-post: yg@industrienergi.no

Støtten blir utbetalt etter at dokumentasjonen er mottatt av Industri Energi Kompetanse.

Når er søknadsfristen?

15 desember hvert år.