Vil jobbe for et bedre arbeidsliv for alle

-Arbeidsmiljøloven har vært i endring i en retning som ikke har vært positiv for arbeidstakerne, det må nå snus, sier Asle Reime, nylig gjenvalgt medlem av forbundsledelsen i Industri Energi, på landsmøtet.

-Vi må styrke retten til faste ansettelser, og faste ansettelser må være normalen, sier Reime.

Han viser til at kollektiv søksmålsrett må gjeninnføres, slik det er lovet i Hurdalsplattformen. Og det trengs en styrking av rettighetene ved virksomhetsoverdragelse.

I innstillingen til uttalelsen om arbeidslivspolitikk foreslås en rekke tiltak for å utvikle arbeidslivet og styrke forbundets tariffpolitikk. Blant annet at forbundet skal jobbe for få på plass tariffavtale for innaskjærsdykkerne og videreføre arbeidet med norsk lov på norsk sokkel.

I tillegg foreslås det at AFP-ordningen må videreføres og forbedres, slik at de som må, har mulighet til å gå av ved 62 år med verdighet.

-Det må være pensjonsopptjening på all lønn. Medbestemmelse i tjenestemannspensjonsordningen og vi vil jobbe for å tariffeste tjenestepensjon, sier Reime.

Han understreker at det er nødvendig å styrke de tillitsvalgtes rettigheter og betydningen av å være fagorganisert i et seriøst arbeidsliv.

-Jeg tør påstå at Industri Energi har verdens beste tillitsvalgte. I tillegg er de verdens mest lojale tillitsvalgte, både overfor medlemmene, men også overfor bedriftene de jobber i. Derfor er det viktig at vi styrker topartsarbeidet ute i bedriftene, sier Reime.