Vi varsler boikott av Technip Singapore

Områdeansvarlig Ommund Stokka i Industri Energi overleverer boikottvarsel av Technip Singapore PTE Ltd ved selskapets lokaler i Singapore.
Områdeansvarlig Ommund Stokka i Industri Energi overleverer boikottvarsel av Technip Singapore PTE Ltd ved selskapets lokaler i Singapore.

onsdag 30. september 2015

Industri Energi varsler boikott av Technip Singapore PTE fra 23. oktober fordi selskapet nekter å inngå tariffavtale. – Industri Energi krever at oljearbeiderne hos undervannsentreprenørene på norsk sokkel skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundsleder Leif Sande.

Forbundsleder Leif Sande og områdeansvarlig Ommund Stokka i Industri Energi overleverte 30. september boikottvarsel av Technip Singapore PTE Ltd ved selskapets lokaler i Singapore.

Forbundets OSA-inspektorat har avdekket at Technip Singapore utøver sosial dumping på norsk kontinentalsokkel. Selskapets ansatte utfører arbeid til lønns- og arbeidsvilkår som er langt under norske standarder.

-Technip Singapore har folk som jobber på flerbruksfartøy på norsk sokkel som ikke er dekket av tariffavtale. Det kan vi ikke akseptere, sier Ommund Stokka, områdeansvarlig i Industri Energi.

Boikotten betyr at forbundet kommer til å arbeide for at Technip Singapore ikke får oppdrag på norsk kontinentsokkel. Våre medlemmer og tillitsvalgte vil bli oppfordret til å arbeide for dette synet alle steder de har mulighet. Eksempelvis i kontraktsavdelinger, styrerom og andre arenaer.

Technip er blant verdens største undervannsentreprenører. Konsernet har betydelig aktivitet på norsk sokkel. Technip er splittet i flere ulike underselskaper og Technip Singapore er bemanningsbyrå for resten av selskapet.

-Oljearbeiderne som jobber på Technips flerbruksfartøy har ikke tariffavtaler, og verken vi eller norske myndigheter vet hvem som har tilsynsansvar for disse skipene. Disse oljearbeidere er lovløse på norsk sokkel, sier Ommund Stokka.

De prosjektansatte oljearbeiderne er ikke dekket av arbeidsmiljøloven når de installerer havbunnsutstyr. Industri Energi har derfor også et politisk krav mot Stortinget om at de skal omfattes av arbeidsmiljøloven og at Petroleumstilsynet skal være deres tilsyn.

Industri Energi er LOs fjerde største forbund med 61 000 medlemmer. Forbundet organiserer ansatte innen olje-, gass- og landbasert industri.

For ytterligere kommentar:

Leif Sande, forbundsleder, 901 10 701

Ommund Stokka, områdeleder, 905 05 262