– Slaveliknende forhold på norsk sokkel

onsdag 28. januar 2015

-Skip der sjøfolkene om bord går på slaveliknende kontrakter og nektes tariffavtale har oppdrag for Statoil på norsk sokkel, opplyser ITF-offshoreinspektør Åge Bærheim.

Opprinnelig publisert i Dinkollega.

To skip eid av det sveitsiske rederiet Allseas skal i vinter og vår utføre oppdrag på norsk sokkel for Statoil. Den internasjonale transportføderasjonen (ITF) er svært kritisk til det sveitsiske rederiet, fordi det opererer med det de kaller slaveliknende kontrakter.

Det ene skipet «Solitaire» ligger for tiden utenfor Stavanger og laster rør. Skipet skal i februar til Edvard Grieg (Lundin er feltoperatør, Statoil utbyggingsoperatør), men drar fra midten av mars videre til Norskehavet for å legge Polarled-røret (Statoil er operatør).

Det andre fartøyet «Lorelay» skal fra midten av mars brukes på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen for å legge gasseksportrør til britisk sokkel. I tillegg kommer det beryktede Allseas-skipet «Pieter Schelte» til norsk sokkel i sommer for å fjerne Yme-plattformen, da med Talisman som operatør.

-Vi har grunn til å tro at folkene om bord på disse skipene går på såkalt ILO minimumlønn. Den er på cirka 750 dollar i måneden (5800 kroner). Slik lønn på norsk sokkel er å anse som slaveri, sier ITF-inspektør Åge Bærheim.

Den internasjonale transportføderasjonen (ITF) har krav om at matroser som jobber på norsk sokkel, og ellers i Nordsjøen, skal ha betalt 3000 dollar i måneden (23.000 kroner).

Nektes adgang

-Sjøfolkene på disse rørleggingsskipene, de fleste er asiater, trolig fra Indonesia og Filippinene, jobber 12 timers dager, syv dager i uka gjennom hele prosjektperioden som kan vare opp mot et halvt år, sier Bærheim som understreker at han har god grunn til å tro at det er slik.

-Men vi vet ikke med sikkerhet, fordi Allseas nekter å slippe inspektører om bord på skipene sine. Norsk, britisk, nederlandsk og sveitsisk fagbevegelse har dessuten i årevis, forgjeves forsøkt å inngå tariffavtaler med Allseas.

Bærheim slår fast at det er et klart brudd på internasjonale menneskerettigheter å nekte de ansatte tariffavtale.

Protester

En rekke ganger har internasjonal fagbevegelse arrangert demonstrasjoner mot Allseas rundt om i hele verden.

-Rederiet er en versting. Det er globalt beryktet for sin utstrakte bruk av asiatisk besetning på dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Kontrakter som stort sett bare inneholder plikter og få rettigheter, sier han.

I tillegg nekter rederiet å ha noe som helst kontakt med fagbevegelsen.

-Senest i 2013 var jeg selv med i en protestmarsj mot Allseas ved hovedkontoret deres utenfor Lausanne i Sveits. Og jeg har opplevd å bli kjeppjaget i land av kapteinen på et Allseas-skip i Rotterdam, sier Bærheim.

Han slår fast at ITF er ute etter rederiet, ikke kundene deres. – Men oljeselskapene, med Statoil som operatør i spissen, har et medansvar når de leier inn skip uten tariffavtale, sier Bærheim.

Statoil er ansvarlig for rørlegging både i Edvard Grieg- og Polarled-prosjektet. Partnere i Edvard Grieg er Lundin (feltoperatør), Wintershall og OMV. Polarled-partnerne er Statoil (operatør), Petoro, OMV, Shell, Total, RWE Dea, ConocoPhillips, Edison, Maersk Oil og GDF Suez.

Vurderer aksjoner

ITF-offshoreinspektør Åge Bærheim opplyser at han har hatt en rekke møter med Statoil om bruken av Allseas på norsk sokkel. – Sammen med Industri Energi-klubben i Statoil har vi hatt møter med Statoils ledelse siden slutten av 2013, uten at noe har skjedd, sier Bærheim.

Han opplyser at ITF nå vurderer aksjoner mot Allseas-skip på norsk sokkel.

-Vi ser på ulike mulige aksjonsformer, der boikott kan være en av dem, sier Bærheim.

Informasjonssjef i Statoil Morten Eek sier til Dinkollega.no at Statoil stiller krav om at leverandør skal følge den leverandørerklæringen som beskriver de forpliktelser Statoils leverandører har.

–Alle leverandører vi bruker har forpliktet seg til å følge opp denne. Vi aksepterer ikke brudd på lover og regler, og følger dette opp med jevnlige verifikasjoner av alle våre leverandører.

-Jeg kan ikke kommentere andres påstander. Vi har og kommer fortsatt til å ha en løpende dialog og oppfølging med alle våre leverandører, skriver Eek.