Skal komme med forslag rundt erstatning for skadde oljepionerer

Tidligere HMS-koordinator Ketil Karlsen representerer Industri Energi i kommisjonen som skal komme med forslag om erstatning for oljearbeidere som ble skadet i pionertiden.

Stortinget bestemte i mai i fjor at det skulle nedsettes en kommisjon som skal jobbe fram en kompensasjonsordning for oljearbeidere som ble skadet på jobb i pionertiden.

Den skal se nærmere på og vurdere hvordan målgruppen, omfanget av skader og hvilke former for eksponering og helseskader som skal omfattes.

Kommisjonen ledes av Geir Riise, tidligere bedriftslege i Statoil, og er bredt sammensatt med fageksperter og representanter fra bransjen og fagbevegelsen.

Skal utarbeide kriterier

Pensjonist Ketil Karlsen representerer Industri Energi i oljepionerkommisjonen. Han har lang bakgrunn fra oljebransjen, med blant annet ti års erfaring fra flyterigg og flere tiår i forbundet. Det meste av tiden i forbundet jobbet han med helse, miljø og sikkerhet.

-Vår oppgave blir å utarbeide forslag rundt hva som skal legges til grunn for at skadde oljearbeidere skal kunne få erstatning. Det betyr at vi skal utarbeide en rekke kriterier som skal legges til grunn for å kunne søke om erstatning, forteller Karlsen.

Han sier at kriteriene vil inkludere ulike typer belastninger, men understreker at der er for tidlig å gå nærmere inn på disse.

Kommisjonen skal levere sin innstilling til Arbeids- og sosialdepartementet i desember. Etter behandling i departementet skal saken sendes til Stortinget for endelig behandling og vedtak.

-Vår jobb er å forsøke å lage så gode kriterier som mulig, utfra enkle rettferdighetsprinsipper, sier Karlsen.

Viktig anerkjennelse

Stortinget mener altså at oljepionerene er en gruppe som har «falt mellom to stoler» av det offentlige. Men hvor store erstatninger det kan være snakk om, skal Stortinget først ta stilling til etter kommisjonen har lagt fram sin innstilling.

-Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke bare handler om økonomisk erstatning. Vel så viktig er den symbolske oppreisningen, altså at oljepionerene blir anerkjent, sett og hørt, sier Karlsen.