Sikkerhetssentrene sliter økonomisk og må sikres videre drift

Kurssentrene som driver sikkerhets- og beredskapstrening får ikke avholde kurs på grunn av smittefare. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Kurssentrene som driver sikkerhets- og beredskapstrening får ikke avholde kurs på grunn av smittefare. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 31. mars 2020

Industri Energi ønsker felles front med arbeidsgiverne og myndighetene for å unngå at kurssentrene for sikkerhet og beredskap går konkurs på grunn av koronaviruset.

Koronakrisen gjør det vanskelig for olje- og gassbransjen å opprettholde pålagte kurs innen sikkerhet og beredskapstrening for offshorearbeidere og samtidig ivareta kravene til smittevern.

Arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass har derfor bestemt å automatisk prolongere sikkerhetssertifikatene på ubestemt tid.

-Dette får umiddelbart alvorlige økonomiske konsekvenser for de norske sikkerhetssentrene, som risikerer å gå konkurs dersom denne situasjonen fortsetter. Hvis det trekker ut i tid risikerer vi at det ikke er noen sikkerhetssentre igjen i Norge når situasjonen en gang normaliserer seg igjen, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Hele bransjen kan gå konkurs

Tillitsvalgt Kim Bjørnestad ved RelyOn Nutec opplyser at kursaktiviteten deres er helt stengt ned og at over 90 prosent av de ansatte er permittert.

-Hvis denne situasjonen vedvarer og vi ikke får anledning til å gjennomføre kurs for offshorepersonell risikerer vi at hele bransjen vår går konkurs, sier han.

RelyOn Nutec har søkt myndighetene om å få dekket sine løpende utgifter, men Bjørnestad understreker at dette ikke er nok over tid.

-Vi ser også på muligheten for å arrangere noen teoretiske kurs som e-læring. Men det kan ikke erstatte praktisk opplæring og trening innen sikkerhet og beredskap, sier han.

Må finne gode løsninger

Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.
Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

Henrik Fjeldsbø understreker at kunnskap er ferskvare og sier at hvis man ikke får oppdatert kunnskap, risikerer vi at særlig beredskapsevnen offshore vil bli svekket over tid.

– Samtidig som det ikke gis kurs ved sikkerhetssentrene hører vi at beredskapstreningen ute på installasjonene også er redusert på enkelte installasjoner på grunn av smittefare og redusert bemanning, sier han.

Han understreker at Industri Energi har dialog med Norsk olje og gass for å prøve å finne gode løsninger for tilrettelegging for å opprettholde en viss grad av trening.

-Samtidig ønsker vi en felles front med arbeidsgiverne og myndighetene for å unngå at kurssentrene for sikkerhet og beredskap går konkurs, siden disse er helt essensielle i å opprettholde et høyt HMS-nivå i bransjen, sier Fjeldsbø.

Han understreker at partene også må kunne finne løsninger hvor vi kan opprettholde kursing, og dermed en god beredskapsevne, samtidig som vi har kontroll på smittevern.

– Vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi ender opp i dårligere beredskap på sikt, sier Fjeldsbø.