Regjeringen gjør det vi har bedt om, for å sikre nok vann i magasinene til vinteren

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er fornøyd med at regjeringen nå innfører krav til kraftprodusentene i Sør-Norge.

Regjeringen vil forsikre seg om at energiprodusentene holder igjen på vannet i kraftmagasinene, slik at vi unngår en situasjon der strømmen må rasjoneres til vinteren.

-Det er bra regjeringen tar grep, for å ikke bare pøse på med krafteksport når vi har lite tilsig i vannmagasinene, sier Frode Alfheim.

Han viser til at Industri Energi det siste året har presset på for at de regulatoriske myndighetene må ta grep for å sikre at det er nok vann i magasinene. -Vi må ha høyere fyllingsgrad i magasinene for å unngå at strømprisene går til himmels, med fare for rasjoneringstiltak, sier Alfheim.

Forbundslederen understreker at det trengs økt kraftproduksjon på sikt. -Det er viktig å holde oppe trykket på oppgradering av vannkraft, slik Statkraft har gitt signaler om, og utbygging av havvind, sier Alfheim.

Fattet vedtak med umiddelbar virkning

Det var onsdag kveld NRK meldte at Olje- og energidepartementet nå innfører nye rapporteringskrav til kraftprodusentene i Sør-Norge, for å få en detaljert oversikt over hvordan selskapene disponerer vannet som er tilgjengelig i magasinene.

– Jeg har bedt NVE om å gjøre vedtak med umiddelbar virkning så vi kan få en detaljert oversikt over hvordan kraftprodusentene bruker vannet sitt, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Slik vil regjeringen være trygg på å unngå en rasjoneringssituasjon vinteren 2023.

Kan raskt innføre ytterligere tiltak

Rapporteringen skal gi en bedre oversikt over den totale produksjonskapasiteten, samt hvilke vurderinger produsentene gjør. Regjeringen har forberedt seg på å raskt innføre ytterligere tiltak hvis noen av planene skaper grunn til bekymring.

– Det kan være alt fra strengere magasindisponering til reguleringer. I ytterste konsekvens kan det bli eksportbegrensninger, eller en kombinasjon av disse, sier Aasland.

De siste 20 årene har snittet på fyllingsgraden i Sør-Norge ligget på 72,6 prosent. Nå er den nede på 47,5 prosent. I tillegg er det høye strømpriser.

Den nye ordningen skal i første omgang vare fram til neste sommer.