Pensjonsutvalget burde tatt hensyn til sliterne i arbeidslivet

– De som ikke har mulighet til å stå like lenge i jobb som alle andre i samfunnet må få en spesiell ordning slik at de sikres en god pensjon den dagen de pensjonerer seg, sier 1. nestleder i Industri Energi Lill-Heidi Bakkerud.

Pensjonsutvalget presenterte i forrige uke sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen med forslag til endringer i det norske pensjonssystemet.

Utvalget hadde flere anbefalinger i rapporten, blant annet å heve aldersgrensen for pensjon i takt med økt levealder. De foreslår også at uføre delvis skjermes for levealdersjusteringen.

Manglet en egen ordning for sliterne

Det manglet derimot en egen ordning for de som ikke har muligheten til å jobbe like lenge som alle andre – denne gruppen blir ofte definert som «sliterne».

LO-kongressen vedtok tidligere denne måneden at det er behov for å få en slik ordning inn i Folketrygden.

Lill-Heidi Bakkerud understreker at det er viktig for Industri Energis medlemmer at dette vedtaket følges opp.

– Vi er et forbund som har svært mange medlemmer som står på i skiftarbeid i mange forskjellige bransjer. I tillegg jobber mange av våre medlemmer i tunge yrker. De fortjener også en god pensjon i likhet med alle andre, selv om de av helsemessige grunner må gi seg før oppsatt pensjonsalder, sier hun.

LO vil følge opp saken

LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad har uttalt at LO vil følge opp at en løsning kommer når forslaget fra pensjonsutvalget skal følges opp av regjeringen og Stortinget.

Bakkerud sier at det er viktig.

– Vi følger nøye med. Det er viktig for våre medlemmer at pensjonssystemet ikke kun belønner de som har helse til å jobbe lengst. Systemet må være rettferdig, sier hun.