Nå starter landsmøte-debatten 2021

fredag 8. januar 2021

Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres å starte debatten rundt årets landsmøte i Industri Energi. Forbundet har laget et debattopplegg som kan brukes i medlemsmøter, møter i klubbstyrene og så videre.

Landsmøtet til Industri Energi finner sted i Oslo den23. til 26. november2021. Landsmøtet er forbundets øverste organ, og her skal det vedtas føringer for forbundets arbeid de neste fire årene.

I starten av januar sendes det ut innkalling til årets landsmøtet til forbundets klubber og avdelinger. Her er også lenke til hvor forslag skal sendes inn og en forklaring om hvordan dette gjøres.

Industri Energi har også laget et debatthefte og en tilhørende PowerPoint som avdelingene kan bruke for å få i gang debatten på medlemsmøter, styremøter eller lignende. Disse blir sendt til avdelingene, men kan også lastes ned her.

Debatthefte PowerPoint

Debatthefte som PDF

Trykte debatthefter kan bestilles i nettbutikken vår

Viktige datoer framover:

*15. maier siste frist for å sende inn forslag til landsmøtet. Forslagene vil bli behandlet av forbundsstyret, som kommer med en innstilling.

*De lokale avdelingene med færre enn 50 medlemmer skal ha valgt representanter gjennom sine samarbeidskomiteer innen1. juni.

*Utsendelse av dagsorden, med forslag, innstillinger og forretningsorden sendes ut tidlig i september.

*Frist for å sende fullmakter (valg av delegater fra avdelingene) er1. oktober.

*Landsmøtet finner sted i Oslo den23. til 26. november2021.

Nettsiden vår for Landsmøte 2021 vil bli fortløpende oppdatert.