LOs olje- og gasskonferanse 11. – 12. januar 2022 i Bergen er avlyst

Konferansen lar seg ikke gjennomføre som planlagt på grunn av smittesituasjonen. Arrangørene håper på ny konferanse høsten 2022.

Det gjelder konferansen vi tidligere opplyste om her.

Full beskjed fra arrangørene:

Vi ser oss dessverre nødt til å kansellere den LOs olje og gass konferanse 11. – 12. januar 2022 i Bergen.

Smittesituasjonen og deltakerbegrensningene medfører at konferansen ikke lar seg gjennomføre slik den var planlagt.

Vi beklager det og håper vi kan invitere til konferanse høsten 2022.

Les mer om konferansen på LO sine sider.