Løfter Norgesplaster-saken til Stortinget

Norgesplaster-ansatte i Vennesla kjemper med alle midler mot Orklas utflaggingsplaner. Onsdag møtte to Industri Energi-tillitsvalgte en rekke stortingsrepresentanter for å be om hjelp til å redde den viktige hjørnesteinsbedriften.

Hovedtillitsvalgt Karin Anita Thorsen og klubbsekretær Hilde Voreland har travle førjulsdager. Sammen med de ansatte på Norgesplaster, gjør de alt de kan for å hindre at fabrikken flyttes til Spania. Denne uken løftet de saken inn til Stortinget.

– Vi er glade for at flere stortingsrepresentanter setter av tid til å lytte på oss. Vi har jo fått med oss at den nye regjeringen har store ambisjoner for å øke eksporten fra norsk landindustri. 70 prosent av det vi lager eksporteres og vi har gått med overskudd hvert eneste år siden 1938, da lurer vi på hva dere tenker om at Orkla nå planlegger å selge oss til Spania, sier Thorsen under møtet.

Stilte med hele næringslivsfraksjonene

En rekke stortingspolitikere fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet stilte i møtet med de tillitsvalgte. Begge partiene stilte med hele næringsfraksjonene sine, samt Kari Henriksen (Ap) og Eivind Drivenes (Sp). Sistnevnte vikarierer for tiden på Stortinget og er varaordfører i Vennesla, der Norgesplaster-fabrikken er lokalisert.

Wilfred Nordlund (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, sier at han forstår og deler frustrasjonen til de Norgesplaster-ansatte. – Jeg kommer til å ta denne saken opp med næringsministeren, så snart som mulig, for å høre hva han kan bidra med, sa Nordlund.

Tillitsvalgt Thorsen mener det er positivt. – Vi har merket oss at næringsministeren reiser land og strand rundt for å spørre bedriftene hva godt han kan gjøre for dem. Men vi må også forvente at bedriftene gir noe tilbake, og i alle fall ikke selger ut lønnsomme arbeidsplasser, sier hun.

Dårlige erfaringer med Orkla

Det er bare halvannet år siden Orkla kjøpte Norgesplaster. Thorsen sier at synet på oppkjøpet den gang var todelt:

– Vi fryktet selvfølgelig muligheten for at Orkla bare var ute etter merkevaren vår og tilgang til apotekkjedene, samtidig håpte vi at de nye eierne ville bringe økonomiske muskler til å investere i Vennesla.

Blir Norgesplaster til Spaniaplaster? De ansatte håpte på økonomiske muskler og ny giv for fabrikken, men fikk i stedet en utflaggingsprosess med Orkla som nye eiere. Foto: Norgesplaster

Per Vidar Kjølmoen (Ap) sier at han husker de negative erfaringene med Orkla, da de flagget ut den tradisjonsrike Ello-fabrikken i Kristiansund.

Kvinnearbeidsplasser og fakkeltog

Kari Henriksen (Ap) viser til at situasjonen er dramatisk både for de ansatte og Vennesla kommune, ikke minst også ut fra et kvinneperspektiv.

– Det er et vesentlig poeng for meg at dette er en arbeidsplass som gir heltidsarbeid til mange kvinner, sier hun.

Henriksen og de andre frammøtte politikerne sier de ønsker å bidra i saken og å bli holdt oppdatert om utviklingen.

Det er styret i Norgesplaster som til slutt skal fatte beslutning om produksjonen skal bli i Norge, eller flyttes til Spania. I mellomtiden har Thorsen og Voreland planer om å gjøre alt de kan for å redde fabrikken.

– 21. desember skal vi ha fakkeltog i Vennesla. Da håper vi hele lokalsamfunnet stiller opp og viser at de står sammen med oss, sier de to.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet bekreftet at de vil stille på markeringen og vise sin støtte.