Landsstyret bestemte å utsette landsmøtet til 2021

torsdag 16. april 2020

Et enstemmig landsstyre vedtok torsdag å følge forbundsstyrets anbefaling om å utsette Industri Energis 4. ordinære landsmøte til neste år.

Industri Energi skulle avholdt landsmøte i oktober i år, og var godt i gang med planleggingen av dette. Men de ekstraordinære omstendighetene på grunn av koronakrisen gjør det krevende å føre en ordentlig prosess for å gjennomføre et landsmøte nå.Forbundsstyret anbefalte derfor 2. april å utsette landsmøtet.

Etter dagens vedtak i landsstyret vil Industri Energis 4. ordinære landsmøte bli avholdt 22-25.november 2021.

Industri Energis 5. ordinære landsmøte skal avholdes høsten 2024, for å komme tilbake igjen på rett spor, med fast landsmøte i forkant av LO kongressen.

Landsmøtet er forbundets øverste organ og avholdes normalt hvert fjerde år.