Krever Total og Kosmos Energy ut av Vest-Sahara

fredag 21. november 2014

Industri Energi mener det er grovt uetisk at Kosmos Energy og Total planlegger oljeleting i det okkuperte Vest-Sahara i desember, og krever at Total og Kosmos Energy holder seg vekke fra Vest-Sahara.

Landsmøtet i Industri Energi krevde i oktober at selskapene umiddelbart avbryter sine lisenser, og ber eierne, deriblant Statens Pensjonsfond utland om å selge seg ut av selskapene dersom de ikke trekker seg ut.

I strid med folkeretten

Marokko okkuperer Vest-Sahara i strid med folkeretten. Ingen stater anerkjenner Marokkos brutale anneksjon av territoriet. Halve Vest-Saharas befolkning er drevet på flukt og territoriet plyndres for naturressurser. Saharawier som protesterer mot Marokkos oljeplaner i Vest-Sahara angripes av marokkansk politi, mens andre er dømt til livstid i fengsel.Industri Energi: Krever Total og Kosmos Energy ut av Vest-Sahara// 0) { if (target == 2) { window.open(url); } else { document.location.href = url; } } } jQuery(document).ready(function () { jQuery(‘#ctl00_ArchiveHorizontal1_mycarousel’).jcarousel( { scroll: 4, wrap: “last” } ); }); function createXHR() { var xhr; if (window.XMLHttpRequest) { // if browser is not IE or is IE >= 7 XMLHttpRequest // will be exposed in the window namespace xhr = new XMLHttpRequest(); } else if (window.ActiveXObject) { // if IE < 7 create via ActiveX xhr = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); } else { throw new Error("Could not create XMLHttpRequest object."); } return xhr; } function queryString(ji) { hu = window.location.search.substring(1); gy = hu.split("&"); for (i = 0; i < gy.length; i++) { ft = gy[i].split("="); if (ft[0] == ji) { return ft[1]; } } } function LoadWebpageItems() { /*GetSubCarousell(); GetMostReadArticles(); GetWeekFeedItems(); GetALTArticles();*/ //checkPopUp('IEAktueltQB', 401, 277, 1500, 'popup3.html', 100); } // ]]>// <![CDATA[ function ShowComment(id) { objLg = document.getElementById("CommentContainerLarge-" + id); objSm = document.getElementById("CommentContainerSmall-" + id); objAnswer = document.getElementById("CommentContainerAnswer-" + id); objLg.style.display = "block"; objSm.style.display = "none"; objAnswer.style.display = "none"; } function HideComment(id) { objLg = document.getElementById("CommentContainerLarge-" + id); objSm = document.getElementById("CommentContainerSmall-" + id); objAnswer = document.getElementById("CommentContainerAnswer-" + id); objLg.style.display = "none"; objSm.style.display = "block"; objAnswer.style.display = "none"; } function ShowAnswer(id) { objAnswer = document.getElementById("CommentContainerAnswer-" + id); if (objAnswer.style.display == "block") { objAnswer.style.display = "none"; } else { objAnswer.style.display = "block"; } } function PrintArticle(articleId) { var height = 960; //window.screen.availHeight-32; var width = 750; //window.screen.availWidth – 7; var top = (window.screen.availHeight – height) / 2; var left = (window.screen.availWidth – width) / 2; mainWindow = window.open("/Print.aspx?ArtId=" + articleId, null, "top=" + top + ",height=" + height + ",left=" + left + ",width=" + width + ",resizable=yes ,toolbar=no,location=no,menubar=no,status=yes,scrollbars=yes", false) } // ]]>

Folkeretten er entydig. I 2002 uttalte FNs rettsjef at det vil være i strid med folkeretten å utforske og utvinne olje i Vest-Sahara dersom det saharawiske folk ikke ønsker det selv eller tjener på det.

Eksilregjeringen er soleklar på at de ikke ønsker at Marokko skal utvinne olje på Vest-Saharas territorium, og det er et unisont krav fra saharawiene at det ikke skal finne sted oljeindustri i Vest-Sahara. Dersom Marokko finner olje i territoriet, vil den marokkanske regjeringen være enda mindre interessert i å delta i FN-samtaler om å finne en løsning på konflikten.

Jeg er svært glad for at Industri Energi har satt denne saken på dagsordenen

Peder Ås.

Her jobber Peder Ås skift.
Her jobber Peder Ås skift.

 

 

Planlegger oljeleting i okkupert område

Det amerikanske oljeselskapet Kosmos Energy skal etter planen bore offshore i Vest-Sahara allerede i desember 2014. Dette er første gang det bores i Vest-Sahara noensinne. Oljeselskapet Total og Kosmos Energy har signert en avtale sammen med det marokkanske statsoljeselskapet om at de skal få gå videre med produksjon av olje.

Tidligere Finansminister Per Kristian Foss uttalte i 2005 at oljeletingen i Vest-Sahara utgjorde et «særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess». Den gangen ekskluderte Oljefondet et amerikansk selskap fra porteføljen på grunn av letingen i Vest-Sahara.

Må kastes ut av Oljefondet

Landsmøtet i Industri Energi tar sterk avstand fra Kosmo Energys og Totals planer om å drive videre oljeleting i Vest-Sahara. Det er grovt uetisk av de to selskapene å inngå avtaler med okkupasjonsmakten for å tilegne seg Vest-Saharas naturressurser. Marokko har ingen legitimitet til å inngå slike avtaler da ressurser ikke er marokkanske.

Industri Energi ber de to selskapene umiddelbart å avbryte sine lisenser. Samtidig ber landsmøtet om at eierne av de to selskapene, inkludert Statens Pensjonsfond Utland, om å selge sine eierandeler i Kosmos Energy og Total dersom de to selskapene ikke avbryter sine engasjementer i de okkuperte områdene.