Kampen om Statoil og oljerikdommen, krakk og bankkrise: Bli med på møteserie i Stavanger

Sigbjørn Johnsen, Gunnar Berge og Arve Johnsen.
Sigbjørn Johnsen, Gunnar Berge og Arve Johnsen.

torsdag 20. desember 2018

Perioden fra rundt 1970 til tidlig 90-tall var preget av dramatiske politiske kamper og avgjørelser som fikk enorm betydning for Norge og befolkningen. Gjennom fire møtekvelder i Stavanger fra 17. januar til 10. april får du muligheten til å høre historiene til tre av de viktigste aktørene fra denne perioden: Sigbjørn Johnsen, Gunnar Berge og Arve Johnsen.

Det er Arbeidernes Historielag i Rogaland, som sammen med Industri Energi og Fellesforbundet avd. 25, som inviterer til denne møteserien – som har fått navnet «Fra jappetid til bankkrise».

Vi håper og tror møtene kan interessere svært mange av våre medlemmer. Dette er en unik mulighet til å få høre historien og stille spørsmål til tre av de som satt med helt sentrale posisjoner gjennom disse viktige årene.

Møtene er gratis for alle som er medlemmer i Industri Energi, Arbeidernes Historielag eller Fellesforbundet avd. 25.

Fra frislipp til økonomisk krise

Som navnet på møteserien røper, er det store økonomiske frislippet på tidlig 80-tall og krisen som fulgte hovedtema. Kåre Willochs regjeringsperiode (1981-86) er kjent for omfattende dereguleringer innen bank- og finansnæringen, samt boligmarkedet.

Dereguleringen, kombinert med rente- og skattepolitikk som gjorde det attraktivt låne penger, bidro til voldsom utlånsvekst – «boom». Så kom den voldsomme nedturen, med den store bankkrisen (1987-1992) og stort fall i boligpriser, synkende oljepris og arbeidsledighet – og deretter innstramming og devaluering av krona som krisetiltak.

Kampen for at olja skulle komme hele folket til gode

Det andre hovedlinja for møteserien er de tidlige, viktige grepene i norsk oljepolitikk – som jo har blitt kjent for mange gjennom serien Lykkeland.

Det var ikke naturgitt at oljealderen skulle komme hele den norske befolkningen til gode. Den særegne, norske felleskapsorienterte oljepolitikken og for eksempel etableringen av Statoil, er et resultat av bestemte former for politisk tenkning og syn på hvordan industri og et lands naturressurser skal forvaltes.

HvorforGunnar Berge, Arve Johnsen og Sigbjørn Johnsen er sentrale i denne historiefortellingen, kan du blant annet lese mer om i et informasjonsark Arbeidernes Historielag i Rogaland har laget.

Programmet er som følger:

Alle møtene foregår i Festsalen på Folkets Hus i Stavanger. Merk: De tre første møtene foregår på torsdager, mens det siste er på en onsdag.

17. januar kl. 1830: Gunnar Berge:Kampen om Statoil og det historiske oljekompromisset med SDØE.

14. februar kl. 1830: Arve Johnsen:Vår evige rikdom: Hvordan og hvorfor gjorde vi det?

21. mars kl. 1830: Gunnar Berge: Finanskrakk og devaluering – og påfølgende stramme tøyler i den økonomiske politikken. Det Willoch helst ikke vil snakke om.

10. april kl. 1830: Sigbjørn Johnsen: Bankvesenet må berges – men hvem betaler regningen?

Møteleder er Tom Hetland, tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad.

Møtene er altså gratis for deg som er medlem av en av de tre arrangørorganisasjonene. Alle andre er også velkomne, da for en pris på 100 kroner som kan betales ved inngangen.

Ingen forhåndpåmelding er nødvendig.