Industri Energi varsler arbeidsgiverne om politisk streik 28.januar

torsdag 8. januar 2015

Industri Energi har sendt ut forhåndsvarsel om politisk streik 28.januar til landsforeningene og alle bedrifter man har tilslutningsavtale med. Streiken starter kl. 14.00, og vil vare i to timer. Den enkelte avdeling må også varsle sin arbeidsgiver.

Partene

-Siktemålet med forhåndsvarselet er å gi berørte parter tid og anledning til å innrette seg slik at ikke streiken griper inn i virksomhetenes ordinære drift i større grad enn nødvendig, sier forbundssekretær Christopher Birknes i Industri Energi.

Bakgrunnen for streiken er Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

-Hvis Regjeringens forslag vedtas kan mer enn hver fjerde arbeidstaker bli midlertidig ansatt. Det er et fullt frislipp som vi må reagere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Politisk

-Det er viktig å påpeke at dette ikke er en streik mot arbeidsgiverne, men en politisk aksjon.

Forbundssekretær Christopher Birknes i Industri Energi.

Birknes understreker sterkt følgende:

-Det er viktig å påpeke at dette ikke er en streik mot arbeidsgiverne, men en politisk aksjon. Det er 17 år siden siste gang man hadde en felles politisk streik i Norge. Denne gang går 1,5 millioner fagorganiserte ut fra LO, YS og Unio, sier han.

Det er klubbene som først og fremst er ansvarlig for å mobilisere og koordinere streiken på sin lokale arbeidsplass. Der det er mulig oppfordres klubber til å sørge for transport inn til den lokale markeringen. Skiftarbeidsplasser oppfordres til å lage egne markeringer/demonstrasjoner for sine medlemmer som er på arbeid denne dagen, sier Birknes.

Det blir felles markeringer i de store byene i Norge. Disse blir arrangert og koordinert av LOs distriktskontorer.

Spørsmål om streiken kan rettes til streik@industrienergi.no, eller tlf. 47619582

<!–

–>