Industri Energi tar sak om forskjellsbehandling av midlertidig ansatte i ESS for retten

Klubbleder i ESS Per Holstein og Industri Energi tar kampen mot forskjellsbehandling og uskalige oppsigelser. Foto: Atle Espen Helgesen.
Klubbleder i ESS Per Holstein og Industri Energi tar kampen mot forskjellsbehandling og uskalige oppsigelser. Foto: Atle Espen Helgesen.

torsdag 21. november 2019

– Dette er usaklig oppsigelse som følge av forskjellsbehandling av midlertidige ansatte, sier Per Holstein, klubbleder for Industri Energi i EES.

To medlemmer som var fast ansatt ble første gang oppsagt i 2015/2016 i forpleiningsselskapet ESS. De var deretter midlertidig ansatt i ESS og EMOU (ESS Mobile Offshore Units) frem til de ble fast ansatt igjen i ESS i 2018. I 2019 mottok de igjen oppsigelse som følge av nedbemanning.

Oppsigelsene tok utgangspunkt i ansiennitet, men da fra siste gangs ansettelse. De midlertidige ansettelsene i perioden mellom de to faste ansettelsesforholdene ble det sett helt bort fra.

Nå tar vi saken for Stavanger tingrett.

Den rettslige uenigheten går på om de har krav på å få beregnet ansiennitet fra første gangs ansettelse. Industri Energi og klubben i ESS mener de oppsagte burde fått beregnet ansiennitet nettopp fra første gangs ansettelse og at de derfor er usaklig forskjellsbehandlet og oppsigelsen er ugyldig.

Viktig prinsipp om forskjellsbehandling

– Dette er et viktig prinsipp om forskjellsbehandling som klubben og forbundet skal kjempe imot. Det hersker tidvis lovløse tilstander for de midlertidige ansatte, som opplever å ha svært lite rettigheter i forhold til faste ansettelser.

Holstein forteller videre at det forekommer flere tilfeller hvor ansatte i ESS har fått korrigert ansiennitetsdato som følge av tidligere turer som midlertidig ansatte før de ble ansatt fast.

– Her bedriver bedriften med forskjellsbehandling av ansatte og ulik praksis av utvelgelse for nedbemanning. Dette kan verken vi eller forbundet godta, sier han.

Saken skal opp på nyåret og forbundet og klubben krever at oppsigelsene blir gjort ugyldige for de to medlemmene. Advokat Edvard Bakke i LO er prosessfullmektig i saken.