Industri Energi sterkt representert på talerstolen på LO-kongressen

Flere av Industri Energis delegater på LO-kongressen har vært på talerstolen i Folkets Hus i Oslo tirsdag kveld.

Eirik Birkeland fra Ekofisk-komiteen var den første Industri Energi-tillitsvalgte på talerlisten i debatten om LOs handlingsprogram. Birkeland sa at olje og gass gir landet enorme inntekter og mange arbeidsplasser – og at Norge er avgjørende for et Europa i krise. Samtidig understrekte han at oljebransjen skal kutte sine utslipp betydelig, sånn at Norge kan nå sine klimamål. Han mener sekretariatet sitt forslag til handlingsprogram balanserer interessene godt.

Eirik Birkeland, leder i Ekofisk-komiteen. Foto: Atle Espen Helgesen

-Industri Energi ber kongressen gjøre et godt vedtak som sikrer omstilling og utvikling. Olje og gass skal være en næring som gir arbeidsplasser og velstand, med minimale utslipp, i mange tiår framover, sa Birkeland.

Cay Nordhaug i forbundsledelsen fulgte opp. Han orienterte om det såkalte Hanne-prosjektet og sa: -Det skal ikke være slik i 2022 at man skal skamme seg om man har lese- og skrivevansker.

2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, etterlyste ankemuligheter i Arbeidsretten. -Det er grotesk at man i spørsmål som rammer tusenvis av våre medlemmer mangler denne muligheten, sa han.

Fokus på psykisk helse

Per Øistein Kivijarvi fra Kronos Titan rettet fokus på psykisk helse og selvmord blant industriarbeidere. -En i statistikken er én for mye. Psykisk helse må implementeres i det systematiske HMS-arbeidet, sa han.

Per Øistein Kivijarvi, fra Kronos Titan. Foto: Atle Espen Helgesen

Jan Haugen fra Washington Mills etterlyste stabile og rimelige kraftpriser som sikrer arbeidsplasser i industrien. -Store nasjonale og internasjonale eiere og investorer står nærmest i kø for å pøse milliarder inn i landindustrien vår. Dette har ikke skjedd i denne skalaen på veldig mange år og, det er en mulighet vi må ta vare på.

-Verden skriker etter metaller, mineraler og mange andre produkter den norske industrien produserer. Skal denne industrien fortsette å blomstre, må stabile bærekraftige rammevilkår på plass, sa Haugen.

Jan Haugen fra Washington Mills og leder av elektrokjemisk samarbeidskomité. Foto: Atle Espen Helgesen

Mikael Schevik fra Industri Energi Ung tok til orde for at fagbrev bør gi tilleggspoeng for opptak til lengre utdanning, på lik linje som førstegangstjeneste og folkehøgskole.

Lik nettleie til industrien

Mens Ørjan Normann fra Hydro Husnes slo fast at vi må få strømmen dit vi trenger den. – Industrien må ha lik og lav nettleie, og vi må slik ta i bruk hele landet, sa han og viste til at Hydro Husnes har stått overfor formidable utfordringer de seneste årene, men nå er tilbake i full drift.

Ørjan Normann fra Hydro Husnes. Foto: Atle Espen Helgesen

-Vi er i full drift takket være Industri Energi og LO. LOs tillitsvalgte er verdens beste og leverer alltid. Vi skal gi hverandre applaus, sa Normann.

Ingard Haugeberg fra ABC-klubben i Aker BP påpekte at verden trenger fossil energi for å klare overgangen til en fornybar framtid. -Norge må bruke inntektene fra olje og gass til omstilling av norsk industri og kompetansebygging. Vi må utvikle ny industri på skuldrene av dagens industri, sa han.

Asle Reime i forbundsledelsen oppfordret kongressen til å stemme for sekretariatets innstilling til handlingsplan, fordi det ivaretar de fleste av LOs medlemmer. -Det er viktig å ivareta et samlet og sterkt LO, sa han.

Det er viktig å ivareta et samlet og sterkt LO

Asle Reime

Forbundsleder Frode Alfheim fortalte at den årlige eksporten av norsk gass inneholder ti ganger så mye energi som all vannkraft vi produserer. -Norsk gass er og vil fortsatt være viktig for Europa, i overgangen til et mer fornybart samfunn. Og på litt sikt skal vi produsere helt rent blått hydrogen, basert på gass og karbonfangst/-lagring. I tillegg til en storstilt satsing på havvind.

-Men for å få til det må vi være optimister og heie på industrien. Vi må være sterke i lag, sa han.

Nestleder i Industri Energi Ung, Alida Johanne Domaas, sa at kjønn eller legning ikke skal være en begrensning for jobb i industrien.

Alida Johanne Domaas, nestleder i Industri Energi Ung. Foto: Atle Espen Helgesen

-Det finnes løsninger for de fleste utfordringer. Vi i Industri Energi har blant annet lyktes med å få til kjønnstilpasset arbeidstøy i tariffavtalen vår i industrien. Det har gjort arbeidsdagen litt bedre for mange.

Hun tok også et oppgjør med rasisme i arbeidslivet og sa at vi må erkjenne at det finnes, og at vi sammen må kjempe imot den.

Frode Larsen i Maersk Ansattes Forening er tydelig på at LO-kongressen må støtte sekretariatets innstilling om å utvikle, ikke avvikle olje- og gassbransjen.

Frode Larsen, leder i MAF. Foto: Atle Espen Helgesen

-Jeg vil takke Industri Energi for at vi fikk på plass oljepakken. Den har reddet mange arbeidsplasser i en tid da oljeprisen var lav og usikkerheten stor. Og så vil jeg minne alle de som ønsker letestans på sokkelen om at det vil kaste titusener ut i arbeidsledighet. Ikke legg ned jobbene våre, sa han.

Tone Janikke Gummesen Thon, hovedtillitsvalgt i Fresenius Kabi, var den siste Industri Energi-delegaten på talerlisten. Hun sa at vi ikke må glemme de som er midlertidig uten arbeid. -Vi må sikre de feriepenger, sa hun.

Se galleri av alle delegatene fra Industri Energi på talerstolen under debatten om LOs handlingsplan. Alle foto: Atle Espen Helgesen