Industri Energi på høring om Riksrevisjonens undersøkelse av Ptil

Frode Alfheim holdt innlegg på høring om Riksrevisjonens undersøkelse av Ptil. Foto: Skjermdump stortinget.no
Frode Alfheim holdt innlegg på høring om Riksrevisjonens undersøkelse av Ptil. Foto: Skjermdump stortinget.no

mandag 13. mai 2019

Mandag 13. mai var forbundsleder Frode Alfheim på stortingshøring om Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av HMS i olje- og gassindustrien.

Forbundsleder Frode Alfheim stilte sammen med Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær HMS i Industri Energi.

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Undersøkelsen omfatter i hovedsak perioden fra 2013–2017.

I 2016 sendte Industri Energi brev til Riksrevisjonen med krav om granskning av Petroleumstilsynet (Ptil), fordi vi var bekymret over HMS-utviklingen på den tiden.

– Det hadde vært flere hendelser og vi fikk mange signaler fra frustrerte tillitsvalgte og verneombud, som etterlyste at Ptil skulle komme mer på banen, sier Alfheim. – Tilliten var ikke på plass slik den skulle være for å ivareta et godt trepartssamarbeid.

Riksrevisjonen kom med sin rapport i januar 2019, og i dag var det altså høring på Stortinget om saken.

Understreker at det allerede har blitt gjort mye

Alfheim understreker at allerede før Riksrevisjonens rapport kom i januar, hadde det blitt gjort et godt stykke arbeid for å gjenopprette tilliten, og viser særlig til Engen-utvalgets rapport fra 2017.

– Ikke minst har Ptils eget ønske om å følge opp kritikken være det sterke og tydelige tilsynet de skal være, hatt stor betydning, sier Alfheim.

Skal være verdensledende innen HMS

Frode Alfheim sa i dagens høring at Riksrevisjonens undersøkelse på mange har ivaretatt den etterspurte prosessen fra vår side, men understreket at bildet er komplekst:

– Det er veldig mange aktører i industrien som utgjør Ptil sitt virkeområde. Noen bra mens andre er langt fra å tilfredsstille den standard vi ønsker i Norge – å være verdensledende innen HMS.

Godt partssamarbeid alfa omega

Alfheim la stor vekt på betydningen av godt trepartssamarbeid, og at dette igjen er avhengig av et velfungerende samarbeidet mellom ansatte og ledelse på den enkelte bedrift.

Han sa videre at vi støtter opp om dagens tilsynssystem, men vektla samtidig at vi kommer til å stille krav og følge nøye med.

Trakk frem Goliat som eksempel

– Goliat er et godt eksempel på at det gikk for raskt i den perioden som rapporten omhandler, men det er og et godt bilde på at når partene sier ifra, og da tenker jeg på arbeidstakersiden, og krever at Ptil endrer holdning, så har vi og greid å få eier av Goliat til å ta grep.

– Det viktigste tiltaket de gjorde var å skifte ledelse til noen som skjønte den norske sikkerhetskulturen, og tok tak i partsforholdet lokalt, sa Alfheim, og avsluttet med å berømme Petroleumstilsynet for måten de har fulgt opp her:

– Jeg vil gi skryt til Ptil for at de tok tak i Goliat, og at de fremdeles gjør det, slik at Goliat blir en god historie for alle parter i årene fremover.

Se hele høringen på Stortingets nett-TV