Industri Energi krever forbud mot trådløs kommunikasjon ved arbeidsdykking

Industri Energi krever at all arbeidsdykking skal foregå med direkte linekommunikasjon og sikkerhetsline slik vi ser på bildet. Foto: Espen Bjørklund
Industri Energi krever at all arbeidsdykking skal foregå med direkte linekommunikasjon og sikkerhetsline slik vi ser på bildet. Foto: Espen Bjørklund

torsdag 1. mars 2018

Industri Energi krever at all arbeidsdykking skal foregå med direkte line-kommunikasjon og sikkerhetsline mellom dykker og dykkeleder, skriver forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i et brev som er sendt til Arbeidstilsynet.

I brevet skriver Frode Alfheim at Industri Energi krever umiddelbart forbud mot bruk av trådløs kommunikasjon mellom dykker og dykkeleder for å redusere faren for dødsulykker og skader.

Alfheim viser til at mangel på, eller utilstrekkelig kommunikasjon, er en gjenganger i forbindelse med ulykker, særlig i forbindelse med kamsjelldykking.

– Grunnet manglende kommunikasjon blir ikke redningsoperasjoner iverksatt før det er for sent. Innen kamskjelldykkingen har trådløs kommunikasjon vært svært mye brukt i enkelte deler av landet, skriver han.

Brevet er også sendt til Sjøfartsdirektoratet,som vi mener må håndtere saken vedrørende kamskjelldykkerne fram til at arbeidsmiljølovens virkeområde for dykking er avklart.

Ustabil kommunikasjon

Alfheim viser til at trådløs kommunikasjon er svært ustabil og ofte ute av drift. Trådløs kommunikasjon har også kjente begrensninger i forhold til sjikt i vann, forurensning og bobler.

-Trådløs kommunikasjon benyttes i blant for å droppe sikkerhetsline. Noe som ytterligere reduserer sikkerheten. Alle seriøse aktører på arbeidsgiversiden innen arbeidsdykking er enige med arbeidstakersiden om at trådløs kommunikasjon ikke hører hjemme innen arbeidsdykking, og ikke minst innen kamskjelldykking.

I forbindelse med arbeidet med regelverk for innaskjærs arbeidsdykking har Industri Energi krevd at trådløs kommunikasjon mellom dykker og dykkeleder skal forbys.

Industri Energi og Arbeidstilsynet forventninger om at et nytt regelverk kunne gjøres gjeldende fra årsskiftet 2017-2018. Vi ser imidlertid at regelverket ikke vil tre i kraft før tidligst høsten 2018. I verste fall må vi vente til årsskiftet 2018 – 2019. I mellomtiden utsettes dykkere for farefull praksis ved bruk av trådløs kommunikasjon.

Forbundet med kompetanse på dykking

Industri Energi er fagforbundet i Norge med kompetanse på dykking. Forbundet har organisert nordsjødykkerne siden 1978 og var med på å vinne dykkersaken i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sammen med nordsjødykkerne.

Forbundet har deltatt aktivt i utvikling av regelverket for offshoredykkerne. Vi sitter i ekspertgruppen til Norsok vedrørende dykking i oljeindustrien.

Industri Energi har nå begynt å organisere dykkerne innaskjærs. I den anledning har vi intervenert i regelverksarbeidet for innaskjærs dykking. Industri Energi sitter i arbeidsgruppen til Arbeidstilsynet som skal komme med innspill i regelverksprosessen. Vi sitter i Arbeidstilsynets regelverksforum. Og vi deltar på den internasjonale arena innen dykkersikkerhet.

Brev til Arbeidstilsynet om dykkerregelverket