Industri Energi, FLT og NAF samlet seg for å styrke forbundsrelasjoner

I forrige uke ble det holdt en regionsamling i Oslo, der 19 representanter fra Industri Energi, 17 representanter fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), og 14 representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) deltok. Målet med samlingen var å styrke båndene mellom forbundene.

– Vi samarbeider med NAF og planlegger i tillegg en sammenslåing med FLT. Derfor er det naturlig at de tre forbundene har en felles samling hvor vi kan finspikre samarbeidet vårt enda mer, sier arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi.

Han forteller at forbundene har mange av de samme politiske utfordringene på radaren.

Arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug (i midten) sammen med Vidar Røren, distriktssekretær i Møre og Romsdal (t.v) og Pål Sture Nilsen, distriktssekretær i Trøndelag (t.h). Begge er fra NAF. Foto: Egil Brandsøy.

– Det gjør samarbeidet vårt enda mer viktig. Ikke bare sentralt, men også lokalt, sier Nordhaug.

Nytter ikke å stå alene

LOs regionråd er et samarbeidsorgan for LO-forbundene, og tillitsvalgte over hele landet samler seg jevnlig for å diskutere aktuelle temaer som er viktig for forbundene.

– Regionrådene er LO-utvalgene ute i regionene, og de er viktige talerør både for det som skjer i regionene, men også for forbundets politikk, sier Nordhaug.

Representanter fra alle tre forbundene samlet seg i Sekreteriatsalen på Folkets Hus på dag to av samlingen. Foto: Egil Brandsøy.

Forbundssekretær Frode Engen i NAF, sier at det nytter ikke å stå alene hvis de skal påvirke LOs politikk.

– Vi ønsker oss best mulig gjennomslag for de sakene våre medlemmer er opptatt av, og da er det bra å stå flere sammen, sier han.

Samarbeid på tvers er essensielt

1. nestleder i FLT, Henning Skau, er glad for at Industri Energi tok initiativ til denne samlingen.

– Samarbeid på tvers av forbunda er helt essensielt for å sikre gjennomslag for vår politikk, sier han.

Henning Skau er 1. nestleder i FLT. Foto: Frode Ersfjord.

Skau legger til at han gleder seg til å se resultatene av dette.

– Å bli bedre kjent med hverandre og diskutere felles interesseområder med Industri Energi og NAF håper jeg vil gjøre det lettere å samarbeide også ute i regionene, sier han.

Cay Nordhaug erkjenner at de tillitsvalgte er glade for at Industri Energi tok initiativ til denne samlingen.

– Vi ønsker jo at representantene fra alle tre forbundene skal bli mer kjent med hverandre, og ha mulighet til å samarbeide bedre lokalt enn det vi har gjort fram til nå, sier Nordhaug.

Alexander Andersen er hovedtillitsvalgt på Glencore Nikkelverk og deltok også på samlingen. Foto: Egil Brandsøy.

Han sier at alle tre forbundene er fornøyde med samlingen.

– Tilbakemeldingene fra regionrådsrepresentantene er også meget positive, så dette skal vi prøve å gjenta også til neste år, sier Nordhaug.