Hovedoppgjøret 2022: Forhandlinger i gang for farmasøytiske bedrifter

På Næringslivetshus i Oslo ble kravene i årets forhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Industri om farmasøytiske bedrifter overlevert og forhandlingene er i gang.

Forhandlingsleder Barbro Auestad innledet forhandlingene med å kommentere at det var gledelig å igjen kunne gjennomføre et fysisk og normalt oppgjør etter pandemien. En pandemi som har endret samfunnets syn på viktigheten av farmasøytisk industri, spesielt med tanke på vaksine og egne lager av medisiner.

– Jeg har tro på at vi klarer å komme i land med forhandlingene i løpet av de to kommende dagene, farmasøytiske bedrifter bærer preg av å være en seriøs bransje, sa Barbro Auestad.

-Den siste tiden har vist hvor viktig farmasøytisk industri er. Vi er opptatt av å videreutvikle denne industrien, både for den helsemessige beredskapen innad i Norge men også som eksport næring. Då trengs det konkurransedyktig lønns- og arbeidsforhold som tiltrekker kompetente arbeidstakere til industrien, forklarer Barbro Auestad. – Vi er også opptatt av rammevilkårene til industrien og å styrke det næringspolitiske samarbeidet.

Partene kunne igjen møtes fysisk for å forhandle. Foto: Jan Godfrey.

Auestad understreker at det går godt med bedriftene i farmasøytisk industri og dette skal også de ansatte får igjen for.

Avtalen omfatter i overkanten av 1000 medlemmer innenfor bedrifter som Fresnius Kabi Norge, GE Healthcare, Palla Pharma, Takeda, Norgesplaster, Curida, Vistin Pharma og Abbott Diagnostics Technologies.

Auestad minner om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

Forhandlingsutvalg farmasøytisk industri.
Forhandlingsutvalg farmasøytisk industri. Foto: Jan Godfrey

Forhandlingsutvalget:

Barbro Tverfjell Auestad (Forhandlingsleder), Industri Energi

Charlotte Dyrkorn (Tariffansvarlig), Industri Energi

Iselin F. Olsen, Abbott Diagnostics Technologies AS

Tone Thon, Fresenius Kabi Norge AS

Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare AS

Kistine Sillerud, GE Healthcare AS

Jørn-Henning Isaksen, Palla Pharma Norway AS

Anita Nystad, Pharmaq AS

Petter Sørensen, Takeda AS

Espen Lia Gregoriussen, Vistin Pharma AS

Siw-Hege Christiansen (Observatør), Fresenius Kabi Norge AS

Villemo Marie Svendsen (Observatør), Fresenius Kabi Norge AS

Jan Godfrey (Observatør), Industri Energi