Hovedoppgjøret 2022: Enighet med rederiforbundet i forhandlingene om landavtalen

Industri Energi og Norges Rederiforbund ble mandag ettermiddag enig i forhandlingene om NR-landavtalen for landansatte i riggselskapene.

Industri Energi og Norges Rederiforbund har mandag diskutert en rekke viktige saker som angår landansatte i riggbransjen.

– Vi har hatt fokus på å sikre gode forhandlinger i bedriftene og er fornøyd med å ha lagt rammen for at våre tillitsvalgte skal få framforhandlet gode avtaler i bedriftene, sier forhandlingsleder Asle Reime i Industri Energi.

Løftet viktige problemstillinger

Reime sier det har vært god tone mellom partene og at Industri Energi har løftet flere viktige problemstillinger.

-I år har det vært spesielt viktig for oss å ivareta medlemmer, med fast arbeidsplass, når de er på reise. Vi har også sikret at vikariat i høyere stilling skal gis tillegg fra første dag og at det skal foretas årlig regulering av minstelønnssatsene, også i mellomoppgjør, sier Reime.

Minstelønnssatsene er økt til kr 139,- per time for unge arbeidstakere (under 18 år), kr 207 per time for øvrige arbeidere. Etter ett år som øvrige arbeider kr 216 per time. Satsen for fagarbeider økes til kr 230 per time, kr 231 per time etter ett år som fagarbeider.

Matpengesatsen økes til kr 96 for tariffperioden.

Det er også enighet om at de som fram til og med 30. juni 2024 mottar oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger, skal ha utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp.

Forhandlingene på NR-landavtalen foregikk hos rederiforbundet i Oslo. Foto: Atle Espen Helgesen

NR-landavtalen gjelder for landansatte i riggbransjen. Industri Energi har over 400 medlemmer som går inn under avtalen. Disse jobber i bedrifter som Odfjell Drilling, Archer, Saipem, Maersk, Dolphin og Transocean.

Avtalen er en minstelønnsavtale, som også fastsetter hovedtrekk og overordnede punkter.

Utsetter signering

Reime forklarer at selve signeringen av avtalen ikke blir gjort før partene er enig lokalt i alle bedriftene.

-Vi har utfordringer i én bedrift, som trenger bistand fra de sentrale partene. I påvente av den forhandlingen utsetter vi signeringen, sier Reime.

Fristen for signeringen er satt til 10. november.