Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene på fiskemel- og fiskefóravtalen

Forhandlingsleder for Industri Energi, Ommund Stokka, og for Sjømat Norge, Rune Dyrvik signere protokollen. Foto: Jan Godfrey
Forhandlingsleder for Industri Energi, Ommund Stokka, og for Sjømat Norge, Rune Dyrvik signere protokollen. Foto: Jan Godfrey

torsdag 8. oktober 2020

-Dette oppgjøret handlet om å berede grunnen for gode forhandlinger, og rydde opp i enkelte deler av overenskomsten forteller forhandlingsleder Ommund Stokka.

Torsdag ettermiddag kom Industri Energi og Sjømat Norge til enighet i årets forhandlinger.

-Vi vet at året er spesielt, og i en vanskelig tid er vi godt fornøyd med en økning på 3 prosent på minstelønn og skifttillegg i årets oppgjør sier Ommund Stokka. Ansatte innen fiskemel- og fiskefórindustrien har gjort det de kan under krevende tider. Då er det gledelig at det gjenspeiles i oppgjøret.

Minstelønnssatsene i overenskomsten får et solid hopp og øker med 3 prosent til kr 189.54,- og kr 194,06,-. Det gis også et generelt tillegg på 50 øre timen til alle som er omfattet av avtalen.

Fagopplæring er viktig og må premieres. Fagtillegget økes med 10 prosent og er nå på kr. 11,-. Skifttillegget økes med 3 prosent på alle satser.

Mat ved overtidsarbeid heves til kr. 90,-.

Satsene for overtidsarbeid heves til kr. 136.75,- og kr. 273.45,-.

Overgangen fra et skift til et annet er belastende. Det skal også kompenseres. Kompensasjonen økes med 33 prosent til 750 kroner. Får ansatte beskjed om dette senere enn 14 dager før, får de en ytterligere kompensasjon på 350 kroner.

Arbeidsdagen jul-, nyttårs- påske- og pinseaften slutter etter 4 timers arbeid, seinest kl. 12.00. Dette gjelder uansett når du begynner på arbeid, og gjør dette mer rettferdig i forhold til funksjonærer ved bedriften.

Lokale forhandlinger

– På denne overenskomsten baseres mye av lønnen til våre medlemmer på lokale forhandlinger. Vi har svært dyktige tillitsvalgte som forhandler for medlemmene på hver bedrift. Teksten vi hadde i overenskomsten på dette var i utgangspunktet svak. Vi var derfor opptatt av å styrke reguleringen av de lokale forhandlingene. Vi hadde mange kreative krav til hvordan dette kunne gjøres. Motparten måtte til slutt gå med på å endre hele kapitlet. Reguleringen av de lokale forhandlingene er nå lik som den er på elektrokjemisk industri.

Vi kommer i tillegg til å kalle inn alle våre tillitsvalgte til en konferanse før de lokale forhandlingene starter for å utveksle erfaringer og diskutere strategier på tvers av bedriftene. Denne konferansen er satt til tidlig i november.

Det er også gjort små justeringer i hvem avtalen omfatter samt at bedriften ikke har adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepengene.

Likestillingsprofil

-Industri Energi er opptatt av å øke andel kvinner i industrien. Det er gjort endringer i avtalen som gjøre det mer attraktivt for kvinner å søke jobb i fiskemel- og fiskefórindustrien forteller Ommund Stokka. Avtalen manglet her et par viktige regulering. Nå sikrer vi vernebestemmelser mot belastende eller farlig arbeid samt vern mot inntektstap ved midlertidig overflytting til annet arbeid som følge av graviditeten. I tillegg innføres det at arbeids- og vernetøy skal være kjønnstilpasset.

Fokus på fagbrev

Forbundet og bedriftene erkjenner at det er viktig med kompetanse og kompetanseheving blant de ansatte sier Ommund Stokka. Derfor skal partene lokalt drøfte hva som anerkjennes som relevant fagbrev på bedriften. Samtidig fjernes aldersgrensen på 50 år for å kunne anerkjennes som bedriftsinterne fagarbeidere samt fagbrevsatsen økes med 10 prosent.

Tariffkonferansen og lokale forhandlinger

Nå er de sentrale forhandlinger overstått og de viktige lokale forhandlinger skal gjennomføres. Som en del av forberedelse til de lokale forhandlinger arrangere forbundet en egen tariffkonferanse for de tillitsvalgte i bransjen. Den gjennomføres 3 – 4. november på Gardemoen. Her skal resultatene i årets forhandlinger gjennomgås, hva de har å si for de lokale forhandlinger og hvordan de tillitsvalgte skal forberede seg.

Forhandlingsutvalget til Industri Energi
Forhandlingsutvalget til Industri Energi

-Forhandlingsutvalget har gjort en enestående innsats, og alle veivalg har vi gjort sammen sier Ommund Stokka. Nå skal vi hjem å forhandle i den enkelte bedrift.

 

 

Industri Energis forhandlingsutvalg Ommund Stokka (forhandlingsleder), Industri Energi Ronny Kristoffersen, Industri Energi Petter Leknes, Biomar Karmøy Arne Myklebust, Pelagia Egersund Odd-Sverre Johansen, Scanbio Bjugn Kent Fuglestrand, Ewos Florø Remi Sundberg, Biomar på Myre