Hovedoppgjør 2022: Enighet på møbeloverenskomsten

-Vi er fornøyd med å ha kommet til en løsning som øker kjøpekraften for våre medlemmer og hever minstelønnsnivået i bransjen betraktelig, sier forhandlingsleder Asle Reime.

-Jeg føler at det har vært god forhandlingsvilje fra arbeidsgiver siden og det har vært en god tone under forhandlinger, forteller Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime. – Vi er litt skuffet å ikke fått løftet fagarbeidertillegget, men forhandlinger handler om å gi og ta, og vi fikk en betydelig økning av minstelønnssatsen med 8 kroner.

Vil løfte bransjen

Det er en fellesmålsetning for Industri Energi og Norsk Industri å løfte møbelbransjen. Over tid skal bransjens gjennomsnittlige lønnsnivå tilpasses bedriftenes økonomiske situasjon, samt være høy nok til å heve bransjens rennomme med tanke på å rekruttere og beholde ansatte. Det har blitt framforhandlet et særskilt bransjetillegg på 2 kroner som gis til samtlige i tillegg til det generelle tillegget.

-Både vi og Norske Industri ser verdien av norsk møbelindustri, vi deltar begge to i satsingen Velg Norsk Design, derfor gis det et bransjetillegg i år samt at det åpnes for å benytte bransjetillegget ved fremtidige forhandlinger hvis lønnsnivået har for negativ utvikling, utdyper Reime. -Begge partene erkjenner at for å være attraktiv for arbeidstakere fremover må bransjen heves.

Satsene

Det gis et generelt tillegg på kr. 4 til alle samt et bransjetillegg på kr. 2.

Minste timefortjeneste for voksne arbeiderer heves med kr. 8 til kr. 184,25 per time.

Verktøygodtgjørelse økes med kr. 1 til kr. 2 per time.

Matpenger satsen økes til kr. 96 i tråd med frontfaget.

Skifttillegg:

10% økning for tilleggene.

For 2-skiftsarbeid:

                    1. skift         Intet tillegg

                    2. skift         kr. 25

For 3-skiftsarbeid:

                    1. skift         Intet tillegg

                    2. skift         kr. 25

                    3. skift         kr. 32 Natt

Engangsbeløpet som gis ved endring av arbeidstid innenfor skift med mindre enn 12 dagers varsel økes fra kr. 700 til kr. 1000.

Asle Reime og Nora Køber Garvoll signerer enighetsprotokollen. Foto: Jan Godfrey.

Viktige lokal forhandlinger

Møbeloverenskomsten er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– De lokale lønnsforhandlingene som nå skal gjennomføres er veldig viktige og våre tillitsvalgte ser frem til konstruktive og gode forhandlinger lokalt, sier Reime.

Forhandlingene på møbeloverenskomsten gjelder for bedrifter i møbel, interiør og trevarebransjene, samt for ski- og stavprodusenter. Avtalen omfatter 1293 Industri Energi-medlemmer i bedrifter som Ekornes, Madshus, Brav AS, Slettvoll Møbler, Formfin Møbler, Foraform, Brunstad AS, Hilding Anders Norway AS, Huseby AS, Kistefos Møbler AS, Langlo AS, Vestre Produksjon AS og Wonderland AS.

Forhandlingsutvalget til Industri Energi. Foto: Jan Godfrey.

Forhandlingsutvalg:

Asle Reime (Forhandlingsleder), Industri Energi

Einar Olsvik (Tariffansvarlig), Industri Energi

Vidar Schanke, Formfin Møbler                   

Ann Rustad, Ekornes Beds AS              

Robert Janitz, Huseby AS

Edvard Lie, JE Erkornes

Stein Tore Sørsveen, Brav AS 

Atle Berntzen, Erkornes Beds AS

Marit Helen Øye Aanning, Slettvoll Møbler AS  

Rune Strøm Andersen, Hilding Anders Norway AS  

Aud Elin Fjellkårstad, JE Ekornes AS

Barbro Auestad (Observatør), Industri Energi

Jan Godfrey (Observatør), Industri Energi