Equinor vil legge ned HFIS på Gullfaks: Risikerer å svekke helikoptersikkerheten i Nordsjøen

Tampen-området i Nordsjøen risikerer å miste flygeinformasjonstjenesten, hvis Equinor får det slik de vil. Foto: Øyvind Hagen, Statoil
Tampen-området i Nordsjøen risikerer å miste flygeinformasjonstjenesten, hvis Equinor får det slik de vil. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

torsdag 20. desember 2018

– Helikopter flygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks er viktig for helikoptertrafikken og sikkerheten i Tampen-området i Nordsjøen. Når Equinor nå vil legge ned tjenesten betyr det økt risiko og en forringelse av flysikkerheten nord i Nordsjøen, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som er leder i LO Helikopter og forbundssekretær i Industri Energi.

Industri Energi er torsdag orientert om at Equinor ønsker å legge ned helikopter flygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks, og overføre ansvaret for lufttrafikktjenesten til Avinor.

– Det er fullstendig uforståelig at Equinor vil legge ned HFIS-tjenesten på Gullfaks. Egne ansatte med spesialkompetanse, lokal tilstedeværelse og høy forståelse av hva som foregår i luftrommet på Tampen er svært viktig for helikoptersikkerheten. Særlig i et område med så stor trafikk som det her er snakk om, sier Fjeldsbø.

Han understreker at det økonomisk sett ikke er noe å tjene på å legge ned tjenesten. – Det eneste Equinor oppnår er å kutte noen få stillinger offshore. Det virker det som de villig til å gjøre, koste hva det koste vil, fortsetter Fjeldsbø.

Mye aktivitet i luftrommet

Henrik Fjeldsbø, leder i LO Helikopter, mener Equinor øker risikoen og forringer helikoptersikkerheten nord i Nordsjøen.
Henrik Fjeldsbø, leder i LO Helikopter, mener Equinor øker risikoen og forringer helikoptersikkerheten nord i Nordsjøen.

Tampen-området, nord i Nordsjøen, er samlet som ett luftrom når det gjelder informasjonstjeneste for helikoptre under 1500 fot. Equinor HFIS på Gullfaks C er operatør for informasjonstjenesten. Over 1500 fot er Avinor ansvarlig for flygeledelse av helikoptre. Dagens organisering fungerer tilfredsstillende, noe alle aktører bekrefter.

– Tampen luftrom er et område med svært høy helikopteraktivitet. Her er en rekke store produksjonsplattformer (Statfjord, Gullfaks, Kvitebjørn, Valemon, Visund og Snorre) og flyttbare rigger som folk skal fraktes til og fra. Det er også skytteltrafikk mellom installasjonene. I tillegg er et søk- og redningshelikopter basert på Statfjord B, et helikopter som stadig er på skarpe oppdrag eller trening.

– Ved å overføre ansvaret for all helikoptervirksomhet i Tampen-området til én flygeleder i Avinor som sitter på land, vil man miste nærhet til operasjonene og situasjonsforståelsen. Det er en tenkt situasjon som vi føler oss svært lite komfortable med, sier Henrik Fjeldsbø som er leder i LO Helikopter.

Han viser til at når været er dårlig vil denne tjenesten kreve lokal kunnskap og godt samarbeid mellom logistikk og HFIS.

– Equinor bedrer ikke sikkerheten ved å overføre denne tjenesten til Avinor. Snarere tvert imot. De øker risikoen. Det vil bety en forringelse av flysikkerheten nord i Nordsjøen, sier Fjeldsbø.

Kan ikke garantere for sikkerheten

Equinor har gitt DNV-GL i oppdrag å utarbeide en rapport om konsekvensene ved å eventuelt å legge ned HFIS. Rapporten slår fast at «forslaget om å flytte HFIS-tjenesten til land og å la Avinor overta tjenesten har i utgangspunktet sine begrensninger og det kan ikke garanteres at sikkerheten blir like god eller bedre enn den er i dag».

DNV viser til at de største bekymringene handler om at Avinor mangler kunnskap og erfaring innen offshore som arbeidsområde, oppmerksomhet av flygeledelsen mot informasjonstjeneste under 1500 fot, ikke god nok støtte for SAR-operasjoner (søk og redning), øving og alarmering, ikke god nok støtte for skyttel og for høy arbeidsbelastning for logistikk.

DNV slår fast at sikkerheten kan bli redusert hvis HFIS fjernes. I rapporten står følgende: «Mangel på lokal situasjonsforståelse kan føre til dårligere informasjonsforsyning som gjør at pilotene muligens kommer til å miste tryggheten i støtten de får av flygelederne. Selv om «trygghet» er et subjektivt begrep, er det en viktig faktor i pilotenes beslutningsgrunnlag, og bidrar til å redusere pilotenes kognitive belastning i komplekse og stressende situasjoner.»

Ifølge DNV leverer HFIS i dag informasjonen til pilotene på en proaktiv måte. Det gjør at pilotene anser HFIS som en utmerket tjeneste og de opplever at deres arbeid blir enklere med denne støtten.

Vindmøllepark kan skape ytterligere problemer

Equinor sin egen illustrasjon viser hvor nær den planlagte vindmølleparken helikoptertrafikken i Tampen-området. Illustrasjon Equinor
Equinor sin egen illustrasjon viser hvor nær den planlagte vindmølleparken helikoptertrafikken i Tampen-området. Illustrasjon Equinor

En ny utfordring, som ikke er vurdert av DNV, er planene om en offshore vindmøllepark i Tampen-området. Denne planen ble lansert på ONS i Stavanger i august.

Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel, sier at vindmøller kan ha negativ virkning på signalene i overvåkingssystemene.

-Vindmøller vil kunne skape falsk informasjon på radar og vise feil posisjoner. I tillegg kan de ha en innvirkning på innflygingsprosedyrer, spesielt med tanke på radarinnflyging i dårlig vær, sier han.

Hywind-turbinene skal ha en høyde på cirka 600 fot og er ifølge Equinor-klubben en trussel for flyging i lav høyde. I en uttalelse viser klubben til at det flys i 500 fot internt på Tampen. I tillegg kan turbinene gi elektrisk forstyrrelser på både primær og sekundær radar og signalene visuelt på radar kan bli borte eller det kan oppstå falske signaler.

– Vi har kjennskap til at det også utredes å bruke helikopter til personelltransport til og mellom vindmøllene. Men ennå er det uklart om og i hvilken grad Hywind-prosjektet vil benytte seg av helikopter til personelltransport. Dermed vet man ikke hva Hywind vindmøllepark vil bety for helikoptertrafikken i området, sier Stamnes.

Ber om møte med Luftfartstilsynet

Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Equinor, sier HFIS spiller en viktig rolle også for søk- og redningstjenesten offshore. Foto: Privat
Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Equinor, sier HFIS spiller en viktig rolle også for søk- og redningstjenesten offshore. Foto: Privat

Henrik Fjeldsbø og Per Steinar Stamnes finner det svært underlig at Equinor, som historisk sett har vært en pådriver for økt sikkerhet innenfor helikoptervirksomheten, nå er villig til å gamble med sikkerheten.

– Equinor er i denne saken blendet av målet om å fjerne noen få stillinger offshore. For å nå dette målet fraskriver selskapet seg ansvaret for flyinformasjonstjenesten og svekker samtidig sikkerheten. I sum får de en dyrere og dårligere tjeneste. Vi synes det er uakseptabelt at selskapet neglisjerer sikkerheten på en slik måte, sier de to.

Stamnes understreker dessuten at HFIS har en viktig rolle i forhold til den offshorebaserte søk- og redningstjenesten, og han viser til at HFIS spilte en nøkkelrolle i forbindelse med redningen av to menn som måtte hoppe i havet da seilbåten deres holdt på å synke 28. november.

– Med den innsatsen alene har HFIS til fulle bevist sin eksistensberettigelse, sier han.

Henrik Fjeldsbø har allerede bedt om et snarlig møte med Luftfartstilsynet om saken. Han vil også legge den fram overfor trepartsarenaen Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet. Og saken vil bli tatt inn til videre behandling i LO Helikopter.